Paziņojums par sākotnējo Rēzeknes pilsētas Dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējuma publisko apspriešanu

Publicēts 09.10.2017

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.259 (03.10.2016.) uzsākts Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207)

Tiek izskatītas divas trases alternatīvas. Jaunbūvējamā autoceļa posma garums atkarībā no alternatīvas ir 10-15 km pa Rēzeknes novada Griškānu pagastu, krustojumā ar Daugavpils šoseju skarot Ozolaines pagastu.

Ar trases plānu un paskaidrojumiem var iepazīties internetā: www.enviro.lv/Apvads no š.g. 5. līdz 25. oktobrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks šā gada 18. oktobrī plkst. 16.00 Griškānu pagasta pārvaldē (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641).

VAS “Latvijas Valsts ceļi”
29277744

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0