Pie lasītājiem nonācis dzejas almanahs “Rēzekne 2014″

Publicēts 15.09.2014

Biezāks un apjomīgāks nekā citus gadus, jau 17. reizi pie lasītājiem dodas dzejas almanahs “Rēzekne 2014″. Tā lappusēs šoreiz publicējušies vairāk kā septiņi desmiti autoru ne tikai no Rēzeknes un Rēzeknes novada – krājuma ģeogrāfija šogad paplašinājusies gan ar autoriem no Daugavpils, Ludzas un Viļakas novada, gan ar Krievijas dzejniekiem. Arī uz grāmatas vāka šoreiz ir Dzejnieks – Antons Kūkojs, lai gan pieminekļa bronzā iekalts, tomēr laikabiedru atmiņās dzīvīgs. Kā pastāstīja krājuma ilggadējā sakārtotāja un iedvesmotāja, dzejniece Olga Orsa (viņai talkā šogad nāca arī dzejniece Līvija Smirnova (Liepdruviete)), almanahs šogad ir veltīts Rēzeknei, tās ievērojamajiem cilvēkiem, tāpēc grāmatu ilustrē gan Antona Kūkoja, gan Franča Trasuna, Nikodema Rancāna un Jurija Tiņanova pieminekļu attēli. Latviešu autoru pulks šogad ir papildinājies ar izciliem dzejniekiem, Latvijas Rakstnieku savienības biedriem, Valentīnu Lukaševiču un Juoni Ryučānu, kas abi ir nākuši no Rēzeknes puses, bet šobrīd dzīvo Daugavpilī.

Almanaha “Rēzekne 2014″ prezentācijā Rēzeknes novada zālē, kā allaž, pulcējās kupls dzejas cienītāju pulks, smaržoja rudens ziedi, skanēja mūzika un dzeja latviešu, latgaliešu, krievu valodā.

Dzejas kopkrājuma iznākšanu finansiāli atbalstījusi Rēzeknes novada dome, Rēzeknes pilsētas dome un a/s “Rēzeknes autobusu parks”. Grāmatas saņēma visas Rēzeknes novada pagastu un skolu bibliotēkas, savukārt 20 bibliotēkas saņēma arī Aleksandra Jakimova dāvināto divsējumu antoloģiju “Русская поэзия Латвии”.

 

Anna Rancāne

Autores foto

Fotogalerija   

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0