Pieņemts Rēzeknes novada pašvaldībai labvēlīgs lēmums tiesā pret līdzšinējo Rāznas ezera apsaimniekotāju

Publicēts 15.08.2016

2016. gada 13. maijā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmuma pieņemšanu (SKA-788/2016) ir stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2015. gada 30. decembra spriedums administratīvajā lietā Nr.A420429613. Tiesa ir atzinusi, ka starp Rēzeknes novada pašvaldību kā Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes tiesību pārņēmēju (iznomātāju) un SIA „EKO punkts” kā nomnieku noslēgtais publiskās ūdenstilpes Rāznas ezera nomas līgums no pašvaldības puses ir izpildīts pareizi un pamatoti izbeigts pirms termiņa.

Tiesa ir atzinusi, ka pašvaldība bija tiesīga pieņemt lēmumu par ūdenstilpes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa, kā arī atzinusi par pareizu Rēzeknes novada domes 2013. gada 20. jūnija lēmumā norādīto līguma pirmstermiņa izbeigšanas pamatojumu: nomnieks nepilda ar līgumu uzņemtās saistības – pienākumus attiecībā uz zušu mazuļu ielaišanu un nemaksā nomas maksu arī pēc iznomātāja atgādinājuma saņemšanas.

Sakarā ar ūdenstilpes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu no bijušā Rāznas ezera nomnieka SIA „EKO punkts” tiesas ceļā tiks piedzīts nomas maksas parāds par laika posmu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 13. maijam, kā arī nenomaksātās nomas maksas parāda palielinājums par līgumā noteikto maksājumu termiņu neievērošanu. Par ezera tālāku apsaimniekošanu lems Rēzeknes novada domes deputāti.

Larisa Vinogradova,
Rēzeknes novada pašvaldības juriste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0