Pīterdienā Rogovkā piemin dzejnieku Pēteri Jurciņu un atver Latvijas Saimes grāmatu

Publicēts 03.07.2017

Nelielā bet ļoti sirsnīgā draugu lokā tradicionālajā Pēterdienā novadnieki, draugi, tuvinieki pieminēja dzejnieku Pēteri Jurciņu (1932—2004), kuram šogad, 17. decembrī, apritētu 85 gadi. Kaut arī jau trīspadsmit gadus “Vālodzītes” autors atdusas Desetnīku kapsētā, tomēr atmiņā dzīvs ir Pētera šķelmīgais un labsirdīgais smaids, viņa dzeja, kurā gaišs lirisms mijas ar smagumu un viedu nopietnību, jo ilgus gadus dzejas spalva tika dalīta ar milicijas darbinieka skarbo ikdienu.

Savās atmiņās par Pīteru, dzejnieku, Rogovkas dēlu, Rogovkas “Valnu valnu”– gan nopietnās, gan ne tik nopietnās, par Pēteri dalījās daudzi, arī viņa dzīvesbiedre Aina Jurciņa, atzīstot, ka Pētera dzeja šobrīd nav īsti novērtēta. Savā dzejā viņš bija īsts latgalietis arī tad, kad Latgale vēl nebija “topā”, kad Rīgā atzīt, ka esi nācis no Latgales, ne vienmēr skaitījās šiki. Acīmredzot, Pēteris par to nedomāja. Izdotas vairāk kā desmit dzejoļu grāmatas, par kurām dzejnieks Jānis Sirmbārdis rakstīja: “Tā ir kvalitatīva un augstas raudzes dzeja, emocionāli dziļa un bagāta intonatīvajā un pārdzīvojuma daudzveidībā, jūtu dāsnuma un piepildītības krāšņajā uzplaiksnījumā. Dzejoļos dvēseles intīmās vibrācijas cieši savijas ar pasaules traģiski neizzināmo esību, pretrunām un sarežģītību.”

Rogovkas sporta un kultūras hallē uz Pēterdienas sarīkojumu pulcējās pagasta ļaudis un ciemiņi. Pasākumā tika apbalvoti jauno literātu konkursa laureāti. Konkursā savus darbus – dzeju un prozu – bija iesūtījuši 15 autori ne tikai no Latgales vien. Pirmā vieta tika piešķirta Evikai Muizniecei (pseidonīms Karonhisake), otro vietu saņēma Andra Gaigala no Saldus, trešo dalīja Inga Kaļva un Iveta Dimzule. Priecēja Ivetas audzēkņi, Rikavas pamatskolas skolēni, kuri bija atsūtījuši savus pirmos liriskos mēģinājumus.

Pēterdienas laikā šogad notika vēl viens nozīmīgs notikums – savu ceļu Latgalē uzsāka Latvijas Saimes grāmata, kurā līdz pat Latvijas simtgadei tiks apkopoti stāsti par Latvijas izcilākajām dzimtām. Ar šādu iniciatīvu nākusi klajā Rīgas aktīvo senioru apvienība “RASA” un “No sirds Latvijai” Saeimas deputāti, Rogovkas pasākumā ciemojās deputāte Silvija Šimfa. Izcilu dzimtu ir daudz, bet rogovkieši bija nolēmuši šo grāmatu sākt ar Rancānu dzimtu, no kuras nāk pirmais latgaliešu bīskaps, politiskais darbinieks Jezups Rancāns (1886—1969). Bīskaps Rancāns bija viens no vēsturiskā Latgales apvienošanās kongresa organizatoriem, visu četru pirmskara Latvijas Saeimu deputāts, Saeimas vicepriekšsēdētājs. Latvijas okupācijas laikā trimdā viņš bija vienīgais likumīgais neatkarīgās Latvijas valsts pārstāvis. Livzinīku ciemā, kur dzimis bīskaps Rancāns, ir izveidota piemiņas vieta.

Latvijas Saimes grāmata Nautrēnu pagastā būs vēl trīs nedēļas un tad ceļos uz citām vietām Latgalē.

Pēterdienas noslēgumā ar savu sniegumu skatītājus līdz pat pusnaktij iepriecināja Dricānu kultūras nama amatierteātris ar izrādi “Broņislavs” (autors Andris Pelšs, režisors Andris Eriņš).

Pasākumu finansiāli atbalstīja Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta pārvalde un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“

Anna Rancāne

Autores foto

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0