Plašā ekspertu lokā spriedīs par Rēzeknes Augstskolas tālākās attīstības galvenajiem virzieniem

Publicēts 19.08.2015

Rēzeknes Augstskola 2015. gada 21. augustā plkst. 13:30 Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē (Atbrīvošanas aleja – 115, 4) rīko ekspertu diskusiju “Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģijas galvenie akcenti Latgales reģiona nākotnes redzējuma kontekstā”.

Iniciatīvas mērķis – augstskolas sadarbības partneru un izglītības un zinātnes procesos iesaistīto pušu plašā lokā iezīmēt un analizēt Rēzeknes Augstskolas tālākās attīstības stratēģijas galvenos darbības virzienus, kas ir vērsti uz Latgales reģiona un Latvijas valsts turpmākās ilgtspējīgās izaugsmes veicināšanu.

Pasākuma ievadā klātesošus uzrunās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, bijušais Izglītības un zinātnes ministrs, SIA „Eirokonsultants” valdes priekšsēdētājs Jānis Vaivads un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis.

Prezentācijas diskusijas temata kontekstā sniegs Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un SIA RSEZ „Verems” valdes priekšsēdētājs Jānis Staris.

Diskusijā piedalīsies akadēmisko un zinātniski pētniecisko institūciju vadītāji, nozaru ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, Rēzeknes Augstskolas mācībspēki, Padomnieku konventa locekļi, doktoranti un studenti. Viņu vidū Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece politikas plānošanas jomā Laura Treimane, Latgales plānošanas reģiona Attīstības Padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, SIA „Latgales dārziņu loģistika” valdes loceklis, Edgars Romanovskis, Rēzeknes Augstskolas Studiju prorektore Angelika Juško-Štekele, Rēzeknes Augstskolas Zinātņu prorektore Ilga Šuplinska, Eiropas Savienības Ietvara programmas pētniecībai un inovācijai „Horizonts 2020” Nacionālā Kontaktpunkta grupas koordinators Arnolds Ūbelis, AS „Swedbank” Rēzeknes filiāles vadītāja Jeļena Pentjugova, Rēzeknes Augstskolas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktora p.i. Aivars Vilkaste.

Diskusijā gūtie būtiskākie secinājumi un priekšlikumi tiks publicēti Rēzeknes Augstskolas jubilejas grāmatā „Rēzeknes Augstskola ceļā uz simtgadi”, kas nāks klajā šī gada nogalē.

Diskusijā ir aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji.

Informācija:

Andra Mangale

projektu vadītāja

Tālrunis:20010211

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0