Pleikšņos iekārtots jauns bērnu rotaļu laukums

Publicēts 22.09.2014

Pleikšņu ciemā, starp mājām Robežu ielā 13 un 14, ierīkots komfortabls, drošs, atraktīvs un ergonomisks bērnu rotaļu laukums, pilnveidojot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

Ozolaines pagasta pārvalde veica rotaļu konstrukciju cenu aptauju un izvēlējās optimālāko variantu. Rotaļu laukums tika pasūtīts Jēkabpils uzņēmumā SIA „MK Dizains”. Kopējās izmaksas sastādīja 3218,60 EUR, tajā ietilpst rotaļu laukuma konstrukcija un piegāde. Iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176 apliecina ražotāja atbilstības deklarācija, saskaņā ar EN ISO/IEC 17050-1:2010A, veicot pārbaudes saskaņā ar EPPD noteiktajām procedūrām (2001/95/EK). Laukumā uzstādīti rotaļu elementi dažādām vecuma grupām: šūpoles, slidkalniņš, armētas virves tīkls, vairāki kāpelēšanas elementi.

Pateicoties sadarbībai starp Ozolaines pagasta pārvaldi un apsaimniekotāju SIA „SAR Projekti” valdes priekšsēdētāju Arvīdu Zeltiņu, rotaļu laukuma ierīkošanā tika iesaistīti daudzdzīvokļu māju Robežu ielā 13 un 14 iedzīvotāji, kuri veltīja savu brīvo laiku, spēku un pūles, lai bērni varētu rotaļāties jaunajā, mūsdienām atbilstošā un kvalitatīvajā spēļu laukumā.

Lūgums bērnu vecākiem sekot kārtībai laukumā. Aizliegts lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt  rotaļu laukuma aprīkojumu un tur izvietotos elementus. Jo labāk mēs to sargāsim, jo ilgāk tas kalpos mūsu bērniem!

Edgars Blinovs
Rēzeknes novada pašvaldības
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs

Foto: A.Zeltiņš

IMG_1358IMG_1364IMG_1369

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0