Programma „Bridge It!” meklē jauniešus – pārmaiņu īstenotājus

Publicēts 09.05.2017

Jaunieši vecumā no 18 līdz 28 gadiem tiek aicināti pieteikties dalībai starptautiskajā neformālās izglītības programmā “Bridge It!”. Tās mērķis ir sniegt pamatzināšanas projektu īstenošanā, tā palīdzot uzlabot sociālo vidi, kā arī veicināt komunikāciju un sadarbību starp jauniešiem Baltijas jūras reģionā.

Programmai „Bridge It!” tiek aicināti pieteikties 18 līdz 28 gadus veci jaunieši, kuri dzīvo Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Krievijas ziemeļrietumu apgabalā. Īpaši aicināti tiek jaunieši no Latvijas reģioniem. Programmas darba valoda ir angļu. Programma būs saistoša visiem, kurus interesē dažādas pilsoniskās aktivitātes (dalība studentu un skolēnu padomēs, nevalstiskajās organizācijās, iesaiste sociālajās aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā u.tml.), kā arī tiem, kuri meklē iespējas iepazīties ar līdzīgi domājošiem jauniešiem no citām valstīm un vēlas uzlabot vidi sev apkārt.

“Bridge It!” ir neformālās izglītības programma, kas darbojas kopš 2012. gada. Izmantojot neformālās izglītības metodes, jauniešos tiek stimulēta kritiskā domāšana, izpratne par dažādu sociālo aspektu daudzveidību un doti impulsi pilsoniskajai iesaistei. Programmas ietvaros ar mentoru atbalstu dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja īstenot savas individuālās iniciatīvas un projektus.

Programmu veido 4 posmi – ievadseminārs, projektu seminārs, projektu īstenošana un izvērtējuma seminārs. Kā programmas vadmotīvs ir izvēlēts profesora Benedikta Andersona radītais jēdziens “iedomātās kopienas”, ko viņš radījis pētot nāciju attīstību. Mēs, izaicinot dažādus mūsu “kopienu” dzīves aspektus, esam tēmu attīstījuši tālāk, diviem programmas ievadsemināriem piedāvājot tēmas “Kulturālā daudzveidībā: drīzāk vienojoša kā šķeļoša” (Veļikijnovgoroda, Krievija) un “Eko-kopienas: sekojot tendencēm vai īstai nepieciešamībai” (Globokoe, Krievija). Katrs dalībnieks izvēlas vienu no semināriem (abi noritēs vienlaikus laikā no 5. līdz 13. jūlijam), kas kalpos par iedvesmu ideju un viedokļu apmaiņai. Tam sekos seminārs Tartu, Igaunijā (14.-21. augusts), kurā tiks sniegtas pamatzināšanas projektu vadībā, kas nepieciešamas, lai vēlāk dalībnieks veiksmīgi varētu īstenot savu sociālo projektu par sev nozīmīgu tēmu. Programmas noslēgumā no 6.-11.decembrim visi dalībnieki tiksies Lietuvā (pilsēta tiks precizēta), lai pārrunātu un izvērtētu paveikto.

Programmas dalībniekiem uzturēšanos un ēdināšanu semināru norises vietā, kā arī vīzas izdevumus nodrošina “Bridge It!”. Dalībniekiem pašiem jāsedz tikai 50% no ceļa izdevumiem uz semināra norises vietu un atpakaļ. Izstrādājot projekta ideju, dalībniekiem iespējams pretendēt arī uz nelielu finansiālo atbalstu projekta īstenošanai.

Pieteikumi semināram tiek gaidīti līdz 14. maijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu

Plašāka informācija par programmu „Bridge It!” un detalizēts visu programmas posmu apraksts pieejams oficiālajā mājaslapā: www.bridgeit.eu

Un sekot jaunumiem – sociālajā portālā Facebook http://www.facebook.com/bridgeitprogram/

 

Informāciju sagatavoja: Sabīne Jermaloviča
Programmas „Bridge It!” koordinatore Latvijā
Tel. 26625910
sabiine.j@gmail.com

BridgeIt_CfA_2017

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0