Programmas vadītāja un mentoru pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros

Publicēts 03.11.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/44
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.11.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: programmas vadītāja un mentoru pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Gunita Veismane, tel.20214720, e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv

Iepirkuma nolikums
Lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0