Programmatūras iegāde projektam Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās”

Publicēts 14.01.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 27.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - Programmatūras iegāde projekta Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Keišs, tālr.64607179, e-pasts: andris.keiss@rdc.lv
Iepirkuma nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0