Projekta “Jautrās skatuves ateljē” īstenošana Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolā

Publicēts 20.05.2019

Teatrāli uzvedumi ir neatņemama Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolas pasākumu sastāvdaļa. Skolas teātra pulciņš “Jautrā skatuve” mācību gada laikā iestudē vairākas izrādes un skečus, ar kurām priecē gan skolas, gan pagasta, gan novada pasākumā. Teātra pulciņš ir vieta, kur skolēni attīsta un pilnveido skatuves runas kultūru un aktiermākslu, kā arī papildus apgūst savstarpējās komunikācijas, sadarbības un uzvedības prasmes caur dažādu lomu atveidošanu un iejušanos atveidotajos tēlos.

Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019. gadā un ieguva atbalstu 300 EUR apmērā skolas projektam “Jautrās skatuves ateljē”.

Projekts deva iespēju iegādāties dažāda veida un krāsas audumus, gumijas, bārkstis, lentas, diegus – kostīmu, aksesuāru un dekorāciju veidošanai. Tika iegādāti arī atsevišķi jau gatavi aksesuāri – parūkas, bārdas un ūsas.

Kruķu sākumskolas teātra pulciņš gatavojās teātru skatei un paralēli tapa kostīmi Samuila Maršaka bērnu pasakai. Tērpu tapšanas procesā piedalījās gan skolotāji gan skolēni, gan skolēnu vecāki. Māmiņa Larisa Grišule un skolotāja Renāte Stikāne šuva tērpus, bet skolēni gatavoja aksesuārus. Kopīgais darbs sniedza gandarījumu un pozitīvas emocijas gan dalībniekiem, gan teātra izrādes skatītājiem.

Projekta koordinatore Dzintra Smirnova

musa1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0