Projektēšana un būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros

Publicēts 04.10.2012
PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov. LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 01/2012  projektēšana un būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvdarbi, kas tiks realizēts Maltas pagastā, Rēzeknes novads, ES KF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros.
Līguma nolikumā ir izdarīti grozījumi. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 24.oktobris.
Pretendenti, kas ir izņēmuši nolikumu, grozījumu tekstu saņems pa pastu. Grozījumu teksts tiks izsūtīts 2012.gada 5.oktobrī.
Pārējie Pretendenti nolikumu ar veiktajiem grozījumiem var saņemt personīgi, sākot no 05.10.2012, katru darba dienu no plkst.09.00 līdz 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00-13.00 pēc adreses – Parka iela 10, Malta, Rēzeknes novads, LV 4630, uzrādot apmaksas dokumentu par nolikuma saņemšanu. Maksa par nolikuma saņemšanu 20,00LVL + PVN, kas ieskaitāms  PSIA Maltas DZKSU  A/S GE Money Bank norēķinu kontā Nr. LV76BATR0051M00901700, bankas kods BATRLV2X ar norādi par nolikuma saņemšanu.  Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2012.gada 8. oktobra plkst. 10:00, Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads. Kontaktpersona Anna Pinka, tālr. 64631056  e-pasts: maltasdzksu@inbox.lv

Rekvizīti:

A/S GE MONEY BANK
kods BATRLV2X
konts LV76BATR0051M00901700
kontakttālrunis  64631056

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0