Projekts “Sporto visa klase” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Publicēts 25.05.2017

Ir noslēdzies pirmais mācību gads Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, kurā tika realizēts Latvijas Olimpiskās Komitejas (LOK) atbalstītais projekts “Sporto visa klase”. Darbošanās projektā  paredzēja  nedēļā divas sporta stundas un trīs fakultatīvās nodarbības sportā. Šajā laikā bērni piedalījās fizisko vingrinājumu testā, kura rezultāti tika nosūtīti uz LOK.

Skolēniem bija iespēja apmeklēt Rīga notiekošo Pasaules Čempionātu florbolā. Bērniem bija arī jāpacenšas labi mācīties, jo kopvērtējumā tika ņemti vērā Valsts pārbaudes darbu rezultāti. Vēl klases kolektīvam bija jāizpilda kāds Labais darbs. Mūsu trešklasnieki sakopa Sakstagala pagasta teritorijā atrodošos Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapus. Kā pēdējais pārbaudījums bija stafetes Riebiņos, kurās startēja visas Latgales reģiona skolas, kuras piedalās projektā. Sakstagala skolēni braši turējās un parādīja cienīgus rezultātus.

Noskatījušies, kā sporto 3. klase, arī nākamie trešklasnieki nolēma sportot biežāk. Šoreiz ar Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas trešklasnieki ekipējuma un inventāra izlozē vinnēja pilnu inventāra ekipējumu, kas nodrošinās skolēniem 2 T-kreklus šortus, jaku ar kapuci, mugursomu, cepuri. Līdz ar to nākamajā mācību gadā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā divas klašu grupas realizēs projektu ,,Sporto visa klase”, kura laikā tiek uzlabota skolēnu fiziskā sagatavotība, stāja un motivācija nodarboties ar sportu.

Lāsma Malta,
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas sporta skolotāja

874 EDI_4062 IMG_1637 IMG_1903 IMG_1904

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0