Projektu nedēļa Audriņu pamatskolā

Publicēts 05.05.2015

Šajā mācību gadā projektu nedēļa notika no 20. aprīļa līdz 24. aprīlim un kopējā skolas tēma bija „Pasaule mums apkārt”. Šī ir plaša tēma, tāpēc klases apvienojās un izvēlējās sev atbilstošāku, interesantāku un šaurāku tēmu, kuru pētīja, analizēja, vāca informāciju, apkopoja iegūtos datus, draudzīgi strādāja grupās. Šī nedēļa pagāja ļoti radoši, interesanti, pozitīvā gaisotnē. Katrai projektu tēmai bija izvirzīti savi mērķi un uzdevumi, kuri ir jāveic šī projekta ietvaros.

Sākumskolas skolēni daudz jauna uzzināja par grāmatām, kā tās top, kādas tās ir. Rezultātā skolēni pārtapa par rakstniekiem, ilustratoriem, korektoriem, jo katrs pats uzrakstīja savu grāmatiņu, kuru paši arī ilustrēja. Uzrakstīto grāmatiņu prezentācija notika pagasta bibliotēkā. Lai taptu šīs grāmatiņas bērni, klašu audzinātāju pavadībā, apmeklēja Rēzeknes bibliotēkas un radošās darbnīcas – Austrumlatvijas radošajā pakalpojumu centrā „Zeimuļs”.

4. – 5. klases strādāja pie tēmas „Dzīvnieki mums apkārt”. Skolēni vāca materiālus, tos apkopoja, skatījās filmas par dzīvniekiem, to uzvedību un vajadzības. Projekta ietvaros skolēni veica aptauju par mājdzīvniekiem, kas viņiem patīk, kas visbiežāk rūpējās par tiem, kuri ir pie skolasbiedriem. Savas tēmas ietvaros skolēni brauca uz Daugavpils Zooloģisko dārzu, kurā skolēni iepazinās ar dažādiem dzīvniekiem, viņu dzīvi un uzvedību.

7. – 8. klases skolēni praktiski strādāja skolas telpās, viņi meklēja idejas, zīmēja skices, radoši strādāja visu nedēļu, šiem skolēniem bija krāsaina nedēļa. Viņi noformēja koriģējošās vingrošanas klases sienu. Tagad šīs telpas sienu rotā bambusa zari un panda.

Savukārt izlaiduma klase, strādāja pie tēmas – „Mēs skolā”. Viņiem šis gads šajā skolā ir pēdējais gads. Viņi čakli strādāja pie gada grāmatas, skatījās, lai šajā grāmatā informācija būtu pilnīga, lai visi skolas notikumi būtu tajā atspoguļoti. Veidoja prezentāciju par sevi šajā skolā, atskatījās, kādi bija tad, kad viņi ienāca šajā skolā un kādi ir tagad, tie paši bērni pēc deviņiem gadiem.

Projekta nedēļas laikā paveikts ir ļoti daudz, par to varēja pārliecināties klašu grupām parādot pašu veidotās prezentācijas, kurās bija viss par aizvadīto nedēļu – ko jaunu uzzināja, iemācījās, kā jutās šīs nedēļas laikā, vai uzdevumi ir izpildīti un mērķis ir sasniegts. Un varēja secināt, ka uzdevumi ir izpildīti un mērķis ir sasniegts. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, pedagogiem par radošajām idejām un atbalstu projektu nedēļā.

Dace Vasilevska
Audriņu pamatskolas direktores vietniece mācību darbā  

2015-05-05 11.22.04 2015-05-05 11.21.33

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0