Publicēti projektu iesniegšanas uzsaukumi ES programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalsta apakšpasākumiem „Pašvaldību sadraudzība” un „Pašvaldību tīklojumi”

Publicēts 17.06.2019

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi dokumentāciju 2.septembra projektu uzsaukumiem.

Pieteikuma dokumentācija 2.septembra projektu uzsaukumiem:

2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic participation)

2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning)
Projektu iesniegšanas termiņš 2.kārtā: 2.septembris
2.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.02.2020. līdz 31.10.2020.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 2.kārtā: 2.septembris
2.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.03.2020. līdz 31.08.2020.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo ar Izpildaģentūru (e-pasts: eacea-helpdesk@ec.europa.eu).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0