Ratnieku ciemata svētkos godināta maizīte un iedancota jaunā estrāde

Publicēts 05.09.2014

Nu jau ceturto gadu augusta nogalē Ratniekos tiek svinēti ciemata svētki. Šogad svētku nedēļā laika apstākļi gan lika par sevi manīt, jo saulīte mijās ar melniem lietus mākoņiem, tomēr svinēt svētkus tas netraucēja.

Nedēļas garumā Ratnieku ciemata ļaudis tautas namā varēja skatīt pagasta iedzīvotājas keramiķes – mākslinieces Zentas Vaivodes darbu izstādi, bērnu veidoto ziedu izstādi un Rāznas nacionālā parka fotoizstādi.

Pirmsskolas vecuma bērni un skolēni pēdējā vasaras brīvdienu nedēļā varēja izpriecāties uz piepūšamajām atrakcijām, kuras piedāvāja „Riča rotaļu placis”, kā arī savas spējas zīmēšanā pagasta jaunā paaudze demonstrēja, dāvājot ciematam zīmējumus uz asfalta.

Visgaidītākā bija sporta diena, kur bērni un jaunieši rādīja savas spējas dažādos sporta veidos. Šogad par sportiskāko jaunieti „Ratnieki – 2014” kļuva Ēriks Kudrjavcevs, kurš nopelnīja četras uzvaras medaļas. Liels paldies jāsaka tiesnešiem: Vijai Čehovičai, Olgai Petuhovai, Bernardai Dudkevičai, Anitai Čehovičai, Jeļenai Guļajevai, Intai Seņkāne, Borissam Maslobojevam, Levam Maslobojevam un Vilim Ratniekam.

Kā pēdējā, svētku noslēguma diena – 30. augusts – bija veltīta diviem svētkiem – estrādes atklāšanai (projekts „Skani mana valodiņa no Ratnieku ciematiņa pār Rēzeknes novadiņu”) un maizes svētkiem „Kāpēc maizi sauc par maizi”. Pagasta iedzīvotāji varēja priecāties par skanīgo folkloras kopu uztāšanos, kuru dziesmas aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Paldies Mākoņkalna folkloras kopai un vadītājai Inārai Smirnovai, Ratnieku folkloras kopai un vadītājai Laurai Sprudzānei, Čornajas folkloras kopai un vadītājai Santai Višai Gaisiņai. Paldies par pirmiem iedancotiem deju soļiem Vērēmu vidējās paaudzes deju kolektīvam „Kūzuls” (vadītāja Vineta Āboliņa), deju kolektīvam „Kaunata” (vadītāja Alla Silova). Paldies Kaunatas tautas nama amatierteātra „Runotōji” vadītājai Nellijai Vasiļjevai par attēloto problēmu – jauniešu aizbraukšanu no Latvijas. Paldies Čornajas pagasta pārvaldei par finasiālo atbalstu, biedrības „Šodiena – Rītdienai” valdes priekšsēdētājam Edgaram Paškovam par lielo izpalīdzību un labiem vārdiem, Staņislavam Šķesteram par jauko stāstījumu un kopīgo dziedāšanu, biedrības „Rēzeknes rajona lauku partnerība” izpilddirektorei Inetai Brizgai par sniegto atbalstu, IK „Latgales galdnieks” vadītājam Mārim Vilcānam par godīgu un atbildīgu darbu, īstenojot projektu.

Tā kā ciemata svētku laikā notika arī Maizes svētki, vislielākais paldies jāsaka Aglonas maizes muzeja vadītājai Vijai Kudiņai par jauko, mīļo un sirsnīgo stāstījumu, jo neviens labāk par Viju nepratīs izstāstīt visus maizītes noslēpumus. Klausoties Vijas stāstījumā, katrs no mums pārdomāja maizītes vērtību, un to lielo un svēto darbu, kas tiek ielikts, lai maizīte nonāktu uz mūsu galda.

Paldies kolektīviem, skatītājiem un ciemiņiem par jauko vakaru, kur kopīgi gan padziedājām, gan padejojām, gan mīklu pamīcījām un vienkārši atpūtāmies.

Īpašs paldies mūsu saimniecītei Olgai Dombrovskai par garšīgo kartupeļu sautējumu, kuru baudījām pēc pasākuma, paldies visiem, kas apmeklēja rīkotos pasākumus nedēļas garumā!

Vija Jeršova
Ratnieku tautas nama vadītāja

Foto: Jeļizaveta Jermakova

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0