Ratnieku folkloras kopai dots vārds Rateņš

Publicēts 10.02.2015

6. februārī Ratnieku tautas namā pulcējās gan tuvi, gan tāli ciemiņi no maliņu maliņām, lai Ratnieku folkloras kopai svinētu vārda došanas svētkus. Uz pasākumu ar skanīgām dziesmām, laba vēlējumiem bija sabraukušas Rēzeknes novada folkloras kopas – „Zeiļa” (vad. I. Blinova), „Ūzuļeņi” (vad.M. Andina), „Rāzna” (vad. S. Viša), „Lūznavīši” (vad. A. Grabuste), Čornajas t/n folkloras kopa (vad S. Viša – Gaisiņa), Ilzeskalna folkloras kopa (vad.J. Laurs) un etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” (vad. A.Dundure). Ratnieku folkloras kopa vakarēšanu iesāka ar muzikālu uzvedumu „Nebij viegli tikt pie vārda”. Tā, izspēlējot gan smieklīgākus, gan nopietnākus sižetus iz dzīves, mēs tomēr tikām pie vienbalsīgas balsošanas un Ratnieku folkloras kopai tika dots vārds „Rateņš”.

Šis vārds nebija izdomāts nejauši, tas ir saistīts ar Ratnieku vietas nosaukuma rašanos, jo kādreiz Ratniekos dzīvojis īsts ratiņu meistars.

Skatītājus no sirds priecēja folkloras kopu sniegumi – folkloras kopa „ŪZUĻEŅI” mācīja iet dažādus rotaļdančus, etnogrāfiskā ansambļa „Rikava„ sniegumā varēja pamācīties dažādas gudrības par sveču liešanu un dažādiem sveču dienas ticējumiem, folkloras ansambļa ”Rāzna” vīru balsis aizkustināja ikvienu skatītāju, un tā vien bij, ka ikvienam kājas cilājās dancī.

Pasākuma laikā visām kopām bija sagatavoti dažādi darba veidu uzdevumi – vajadzēja noteikt maisiņos dažādus diegus (vilna, lins, zīds), ar taustes palīdzību atšķirt vilnu no vates, „Zeiļas”dalībniecēm vajadzēja sukāt vilnu, Čornajas t/n folkloras kopai uzdevums bija lāpīt zeķē caurumu, vajadzēja arī prast vērpt ar ratiņu un pārtīt dziju, bet Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam O. Kvitkovskim uzdevumā tika linu maisa lāpīšana.Visi dalībnieki ar uzdevumiem tika galā brīnišķīgi.

Mēs, Ratnieku folkloras kopa, nu jau „Rateņš”, sakām vispatiesāko paldies visiem, kuri sanāca, sabrauca uz mūsu rīkoto pasākumu. Mēs jau netiekamies tik bieži, kā to gribētos, tādēļ vismaz reizi gadā sanākot kopā, mēs topam vienotāki, tuvāki, dziedošāki.

Lai skan, lai skan mums visiem!

Vija Jeršova
Ratnieku tautas nama vadītāja

Foto – Irina Kudrjavceva

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0