Rāznas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Publicēts 15.05.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 28.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rāznas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0