Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana

Publicēts 07.04.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.04.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0