Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana

Publicēts 13.02.2018

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv

Nolikums

Lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0