Reģionālie eksperti diskutē par romu integrācijas labo praksi Rēzeknes novadā

Publicēts 28.01.2019

25. janvārī Rēzeknes novadā Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros notika Kultūras ministrijas organizētā reģionālo ekspertu romu integrācijas labās prakses vizīte.

Kultūras ministrijas un pašvaldību darbinieki, romu tautības pārstāvji uzklausīja informāciju par to, kāda Rēzeknes novadā ir situācija ar romu tautības iedzīvotājiem.

Viesi pabija Maltas vidusskolā, kas ir veiksmīgs romu bērnu integrācijas piemērs, jo šeit mācas arī 11 romu skolēni. Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere sniedza informāciju par skolu un īstenotajiem romu izglītības veicināšanas pasākumiem, integrācijas pieredzi vietējā līmenī. Reģionālie eksperti tikās ar romu bērniem un viņu vecākiem. Viesus priecēja bērnu sagatavotais koncerts, kurā piedalījās arī romu skolēni.

Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safronovičs atzina, ka viņus pārsteidza pozitīvā atmosfēra Maltas vidusskolā: “Svarīgs ir cilvēciskais faktors. Mēs redzam, ka jūs esat īsti savas dzimtās vietas patrioti. Es gribētu atvest uz šejieni mūsu skolēnus un pasniedzējus, jo tādas skolas ir izcils piemērs, kā integrēt dažādu tautību bērnus, kā realizēt dažādas iekļaujošas programmas. Rēzeknes novadā cilvēks un skolās skolēns ir vērtība – to var sajust.”

Rēzeknes novada pašvaldībā notika reģionālo ekspertu tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem. Attīstības plānošanas Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne pastāstīja par novadā realizētajiem projektiem. Kopš 2012. gada pašvaldībā realizētajos projektos piesaistīti 37 miljoni eiro: ”Mēs realizējam daudzus projektus, būvējam ceļus, atjaunojam degradētu vidi, mūsu lepnums ir Lūznavas muiža un Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”. Ļoti svarīgi mums ir projekti, kuros mēs pasmeļamies labās prakses piemērus no citām valstīm. Šobrīd mēs piedalāmies projektā CRISCO, kurā mācāmies, kā sadzīvot ar cilvēkiem, kam ir dažāda veida barjeras integrācijai sabiedrībā, palīdzot šīs grūtības pārvarēt. Projektā Nord Plus mācamies, kā integrēt dažādos mācību priekšmetos valodas, kurās runā mūsu skolēni. Sociālie darbinieki Skandināvijas valstīs mācījās, kā strādāt ar īpašajiem bērniem, integrējot bērnus vispārējā izglītības sistēmā. Lepojamies ar digitālās mākslas projektu EUCIDA, kas Latgalei un visai Latvijai stāsta, ka eksistē ne tikai tradicionālā māksla, bet daudzas interesantas jaunas nozares, kas bagātina mūsu ikdienu.”

Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra pastāstīja par izglītības sistēmu novadā, informējot, ka novada skolās mācās daudzi mazākumtautību skolēni, tai skaitā romi. Tāpat Griškānu pagastā darbojas čigānu mūzikas ansamblis “Čarger”. Savukārt Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale pavēstīja, ka katrā no pagastiem darbojas sociālie centri, kuros pagastu iedzīvotāji, var satikties, saņemt sociālos pakalpojumus, kā arī organizēt dažādus mazākumtautību pasākumus.

Rēzeknes novada pašvaldība ir viena no 19 Latvijas pašvaldībām, kas līdzdarbojas 2014.gadā izveidotā Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tiklā romu integrācijas jautājumos. Pateicoties projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ir iespēja organizēt pašvaldību ekspertu labās prakses vizītes Latvijas mērogā un rīkot tikšanās par romu integrācijas pasākumiem un sadarbības attīstību. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Diānas Seleckas teksts un foto

24 5

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0