Rēzeknē aicina uz medijpratības un digitālo iespēju apmācībām

Publicēts 07.02.2019

Divas dienas – 2019. gada 16. un 17. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās “Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē”. Apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

Mediju un jauno tehnoloģiju straujā izplatīšanās, kā arī iespējas piekļūt daudzveidīgai un liela apjoma informācijai, rada aizvien jaunus izaicinājumus jomās, kas saistītas ar cilvēku paradumiem komunikācijas procesā. Mūsdienās ikviens var kļūt par mediju satura veidotāju, tāpēc aizvien vairāk aktualizējas nepieciešamība attīstīt kā sabiedrības, tā ikviena indivīda kritisko domāšanu. Turklāt medijpratība ir īpaši nozīmīga jaunu zināšanu radīšanā un starpkultūru komunikācijā.

Mācību programmā tiks aplūkota medijpratības nozīme, informācijas meklēšana, analizēšana un izvērtēšana. Neizpaliks arī ieskats sociālo tīklu un mediju darbības principos un praktiski padomi publikāciju un vizuālo materiālu veidošanā un izplatīšanā. Dalībnieki varēs iepazīt dažādus digitālos risinājumus ikdienas darba organizēšanai un savstarpējai sadarbībai, mākoņtehnoloģijas darbam un informācijas apmaiņai un citas interneta vidē pieejamās iespējas dažādu etnicitāšu cilvēku komunikācijai.

Lekcijas vadīs nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds” jauniešu centra vadītāja un komunikāciju platformas NVO TV administratore, vairāku Latvijas kultūras vēstnieku nometņu lektore Līga Siliņa.

Lektore Līga Siliņa: “Mediji bieži tiek izmantoti informācijas sagrozīšanai un dažādu nacionalitāšu sanaidošanai. Digitālajā laikmetā, kad tehnoloģijas attīstās un to piedāvājums paplašinās ik brīdi, ir svarīgi apzināties digitālās vides ietekmes un kritiski izvērtēt medijos pieejamo informāciju. Ir svarīgi prast arī izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas savā ikdienā, lai efektīvāk veiktu savu darbību un veicinātu starpkultūru komunikāciju.”

Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

Apmācībām “Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē” aicināts pieteikties ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai – mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei – mob. tālr. 29678406.

Apmācības norisināsies projekta „Latvian Culture Ambassadors Academy 1” ietvaros, ko īsteno biedrības “Sadarbības platforma” un RRLSB „Sidrabrasa” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

 

Papildu informācijai: Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/

https://twitter.com/sadarbibasplatf

Līga Siliņa

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0