Rēzeknes Augstskolā ievēlēta Padomnieku konventa vadība

Publicēts 19.03.2015

12. martā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Padomnieku konventa sēde. Tajā tika ievēlēts Padomnieku konventa priekšsēdētājs un vietnieks. Turpmākos četrus gadus konventu vadīs Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, savukārt vietnieka darba pienākumi uzticēti RSEZ SIA „Verems” valdes priekšsēdētājam Jānim Starim.

RA Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kas sastāv no RA sociālajiem partneriem dažādās darbības jomās un nozarēs, kuri ar savu kompetenci un sasniegumiem ir apliecinājuši sabiedrības uzticību. RA konventā ir 14 dažādu sadarbības un partnerinstitūciju pārstāvji – pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, asociāciju vadītāji, kuri augstskolai sniedz konsultācijas attīstības stratēģijas, studiju programmu un zinātnisko pētījumu jautājumos, atbalsta atsevišķu RA pasākumu un programmu īstenošanu, sadarbojas ar RA akadēmisko personālu reģiona tautsaimniecības, kultūras, izglītības un zinātnes jautājumu risināšanā, piedalās kopējo projektu izstrādē un realizācijā.

Jaunā RA Padomnieku konventa pārstāvji diskutēja par augstākās izglītības lomu reģiona attīstībā, pauda gatavību intensificēt sadarbību prakšu organizēšanā, pasūtījuma pētījumu sagatavošanā, ir izteikuši ierosinājumus jaunu studiju programmu ieviešanai, kā arī kopīgu projektu īstenošanai.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Māra Justa foto

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0