Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. –2025. gadam izstrāde

Publicēts 22.01.2018

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.02.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Līga Romančuka, tel.64607205, e-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv
Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0