Rēzeknes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde

Publicēts 14.03.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/18ESF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 18.aprīlis, plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde, atbilstoši darba uzdevumiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, t. 64607189, 26582773, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0