Rēzeknes novada deputātu pieņemšanas laiki pagastos

Publicēts 27.02.2015
Rēzeknes novada domes deputāti

Rēzeknes novada pašvaldība 2014. gada rudenī rīkoja interneta aptauju „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā”. Vairāki aptaujas dalībnieki rakstīja, ka biežāk gribētu tikties ar novada domes deputātiem. Ņemot vērā šo priekšlikumu, ir izstrādāts grafiks ar laikiem, kad iedzīvotāji varētu tikties un uzdot jautājumus deputātiem un novada vadībai, turklāt, nevis administrācijas ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, bet katrā pagastā.

Pagasta pārvalde

Deputāts Pieņemšanas laiks (katra mēneša)
Audriņu pagasta pārvalde Elvīra Pizāne Trešā trešdiena 11.00-12.00
Bērzgales pagasta pārvalde Guntis Rasims Otrā ceturtdiena 15.00-17.00
Čornajas pagasta pārvalde Pēteris Karacejevs Otrā piektdiena 11.00-13.00
Dricānu pagasta pārvalde Anita Žogota Otrā pirmdiena 15.00-17.00
Feimaņu  pagasta pārvalde Elvīra Pizāne Trešā trešdiena 15.00-17.00
Gaigalavas pagasta pārvalde Pēteris Stanka Pirmā pirmdiena 15.00-16.00
Griškānu  pagasta pārvalde Kaspars Melnis Pirmā otrdiena 9.00-11.00
Ilzeskalna pagasta pārvalde Stanislavs Škesters Pirmā piektdiena 9.00-10.00
Kantinieku pagasta pārvalde Jānis Macāns Trešā pirmdiena 11.00-12.00
Kaunatas pagasta pārvalde Elvīra Pizāne Trešā trešdiena 13.00-14.00
Lendžu pagasta pārvalde Vilis Deksnis Trešā pirmdiena 13.00-15.00
Lūznavas pagasta pārvalde Igors Kolosovs Otrā ceturtdiena 14.00-16.00
Maltas pagasta pārvalde Igors Kolosovs Pirmā ceturtdiena 14.00-16.00
Vinera Dimpere Trešdienās 9.00-11.00
Mākoņkalna pagasta pārvalde Stanislavs Škesters Trešā ceturtdiena 9.00-11.00
Nagļu pagasta pārvalde Jānis Macāns Trešā pirmdiena 9.00-10.00
Nautrēnu pagasta pārvalde Monvīds Švarcs Otrā piektdiena 15.00-16.00
Ozolaines pagasta pārvalde Juris Runčs 2.03; 2.04; 5.05; 2.06; 3.07; 4.08; 2.09; 5.10; 2.11; 2.12.
Aivars Buharins Otrā otrdiena 15.00-16.00
Ozolmuižas pagasta pārvalde Tatjana Kubecka Pirmā pirmdiena 12.00-14.00
Pušas pagasta pārvalde Rita Žurzdina Otrā trešdiena 10.00-12.00
Rikavas pagasta pārvalde Aivars Buharins Otrā otrdiena 10.00-12.00
Sakstagala pagasta pārvalde Tatjana Kubecka Pirmā pirmdiena 9.00-11.00
Silmalas pagasta pārvalde Igors Kolosovs Trešā piektdiena 14.00-16.00
Aleksandra Ostrovska Otrā pirmdiena Krukos 10.00-12.00

Otrā otrdiena Ružinā 10.00

Trešā trešdiena Gornicā 10- 12.00

Stoļerovas pagasta pārvalde Pēteris Karacejevs Trešā piektdiena 11.00
Strūžānu pagasta pārvalde Rita Žurzdina Trešā trešdiena 13.00- 15.00
Vērēmu pagasta pārvalde Vilis Deksnis Pirmā trešdiena 15.00 -17.00
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0