Rēzeknes novada dome akceptējusi autoceļa A12 (E22) posma Rēzekne – Ludza būvniecību jaunā trasē

Publicēts 17.12.2015

Rēzeknes novada dome 17. decembra sēdē akceptēja VAS „Latvijas Valsts ceļi” paredzēto darbību „Autoceļa A12 (E22) “Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Rēzekne – Ludza būvniecība jaunā trasē”. Paredzētā darbība plānota Rēzeknes un Ludzas novados. Autoceļa A 12 posms šķērso Rēzeknes novada Vērēmu un Griškānu pagastu un Ludzas novada Cirmas un Isnaudas pagastu administratīvās teritorijas.

Projekta ietvaros paredzēta neliela esošās ceļa A12 trases posma rekonstrukcija (no 100,69 km līdz 106,00 km) un pārējās trases izbūve pilnīgi jaunā vietā, piedāvājot divus alternatīvus trases izvietojuma variantus. Autoceļa A12 būvniecības jaunā trase plānota no 100,69 km līdz 133,00 km. Jaunais ceļa posms trases beigās pieslēgtos esošam vietējam autoceļam V544 Ludza-Nirza-Vecsloboda, kuru plānots projektēt kā valsts nozīmes ceļa A12 turpinājumu.

Paredzētā darbība, kurai veikts ietekmes uz vidi novērtējums, ir autoceļa A12 posma Rēzeknes-Ludza uzlabošanas un attīstības ieceres otrā kārta. Proti, autoceļa A12 būvniecība jaunā trasē posmā no 100,69 km līdz 133,00 km ar mērķi atslogot Ludzas pilsētu no intensīvas satiksmes (Ludzas apvedceļš).

Rēzeknes novada domes lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0