Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (26.03.2020)

Publicēts 25.03.2020

RĒZEKNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Dzintras Smirnovas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amatā

2. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2020.taksācijas gadā

4. Par nokavējuma naudas nepiemērošanu iedzīvotājiem par termiņā nesamaksātajiem maksājumiem ārkārtējas situācijas gadījumā

5. Par Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja atsaukšanu no piešķirtā ikgadējā atvaļinājuma.

Domes sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0