Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (25.01.2018.)

Publicēts 24.01.2018

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.13 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” izdošanu

2. Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

4. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

Domes sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0