Rēzeknes novada domes deputāti aicina izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā

Publicēts 29.08.2017
Foto: Renāte Lazdiņa

29. augustā notikušajā Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē domes deputāti vienbalsīgi nolēma aicināt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 24 mēnešus.

Deputāti nolēma rosināt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai, bet Latvijas Republikas Ministru kabinetu — sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus, kas radušies plūdu rezultātā. 

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 2017. gada 23. un 24. augustā nokrišņu daudzums Rēzeknes novērojumu stacijā 32 stundās sasniedza 159 milimetrus jeb 229% no augusta normas, kā rezultātā pilnīgi vai daļēji tika appludinātas būtiskas lauksaimniecības zemju platības kā arī bojāta ceļu infrastruktūra. Atbilstoši sākotnēji apkopotai informācijai, skarti vairāk nekā 7500 ha dažādu lauksaimniecisko kultūru sējumu.

Situācija, kāda ir izveidojusies lauksaimniekiem novada administratīvajā teritorijā ir kritiska, plūdu skartajās teritorijās lauksaimniecības uzņēmumiem radušies nepārvaramas varas apstākļi, līdz ar to pašvaldība lūdz valsts atbalstu grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem.

“Līdz lietavām Rēzeknes novada zemnieki bija paspējuši novākt līdz 15% graudaugu, raža tika prognozēta ļoti laba, 8-10 t/ha. Tagad novāc ne vairāk kā pusi, ja liela daļa graudaugu ir sagūluši, graudu kvalitāte ir zema. Cietēji ir visi,” — uzsvēra Rēzeknes novada domes deputāts Pēteris Stanka.

Deputāti nolēma arī aicināt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ierosināt grozījumus normatīvajos aktos, definējot “krīzes situāciju” kā arī, paredzēt tiesības pašvaldībām izsludināt krīzes situāciju, jo šobrīd pašvaldībai nav tiesību izsludināt ārkārtas situāciju savā teritorijā, ja šāda nepieciešamība ir radusies.

Pirms ārkārtas domes sēdes notika Rēzeknes novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sēde, kur tika uzklausīti VUGD, Valsts vides dienesta, Valsts policijas, “Sadales tīkli” amatpersonu ziņojumi par rīcību ārkārtas situācijā. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās visiem dienestiem, kā arī uzņēmuma “Latgales enerģētika” valdes priekšsēdētājam Jānim Novokšanovam par operatīvu un saskaņotu rīcību plūdu draudos.

Anna Rancāne 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0