Rēzeknes novada Dricānu, Kaunatas un Nautrēnu vidusskolas rekonstrukcija

Publicēts 06.08.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 23.septembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada Dricānu, Kaunatas un Nautrēnu vidusskolas rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Ar iepirkuma komisijas 21.08.2013. lēmumu (protokols Nr.2) grozīti nolikuma 1.2.5., 1.6.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.5., 3.6., 4.1.10., 5.3.3., 6., 7.1.4., 8.2., 8.3., 8.4., 8.7.punkti, veikti grozījumi 4., 5., 9.pielikumos; būvdarbu apjomu saraksti daļai Nr.2 un daļai Nr.3 papildināti ar pozīciju “Iebūvējamās iekārtas”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0