Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesa

Publicēts 27.01.2010

Tās sastāvā uz pieciem gadiem Rēzeknes novada dome ievēlēja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un trīs bāriņtiesas locekļus.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Ilona Delvere
Darba vieta: Gaigalavas pagasta pārvaldē un
Telefons: 64644539
E-pasts: Ilona.Delvere@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle –
Darba vieta: Stružānu pagasta pārvaldē
Telefons: 64667505

Bāriņtiesas locekle - Irita Viļuma
Darba vieta: Dricānu pagasta pārvaldē
Telefons: 64644069
E-pasts: Irita.Viluma@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle – Marija Degle
Darba vieta: Rikavas pagasta pārvaldē
Telefons: 64607083
E-pasts: Marija.Degle@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle – Iveta Reble
Darba vieta: Nagļu pagasta pārvaldē
Telefons: 64644360
E-pasts: Iveta.Reble@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0