Rēzeknes novadā godināja sociālos darbiniekus

Publicēts 01.12.2014
Atzinības raksta saņēmējas kopā ar savu vadītāju. No kreisās - Sanita Tauriņa, Inta Vegileja, Anna Tarakanova, Silvija Strankale, Zita Bautre, Nellija Pujate, Alla Dervinika, Svetlana Sprukte.

28. novembrī, Bērzgales pagasta kultūras namā pulcējās Rēzeknes novada sociālie darbinieki, lai svinētu savus profesionālos svētkus – Sociālo darbinieku dienu. Kolēģu, draugu, tuvinieku lokā tika godināti tie sociālie darbinieki, kuri šogad saņēma Atzinības rakstus par godprātīgu un ilggadēju darbu savā profesijā. Atzinības rakstu saņēma Čornajas pagasta sociālā darbiniece Inta Vegileja, Ilzeskalna pagasta sociālā darbiniece Nellija Pujate un pašvaldības sociālā darbiniece Anna Tarakanova, kuras sociālajā darbā nostrādājušas 20 gadus, tikai nedaudz mazāks stāžs ir Allai Dervinikai no Vērēmu pagasta un Zitai Bautrei, Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas vietniecei darbā ar bērniem un ģimenēm. Atzinības rakstu saņēma arī Griškānu pagasta sociālā darbiniece Svetlana Sprukte un novada sociālā dienesta darbiniece Sanita Tauriņa, kuras bija izvirzītas uz valsts mēroga konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā”.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā 28 darbinieki. Šo gan fiziski, gan emocionāli smago un atbildīgo darbu uzņēmušies veikt tikai divi stiprā dzimuma pārstāvji – Andrejs Kasparāns Lendžu pagastā un Ingus Trūlis Mākoņkalna pagastā, pārējās ir sievietes – trauslas un skaistas – arī tad, kad nākas mērot aizsnigušos un dubļainos ceļus pie saviem klientiem – vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem, nelabvēlīgajām ģimenēm, tiem, kuri jūtas atstāti un visu aizmirsti, redzēt to skarbo dzīves realitāti, kas ikdienā daudziem paslīd gar acīm neievērota. “Jūs esat neliela saujiņa, bet spējat iznest uz saviem pleciem cilvēku sāpes un grūtumus,” – tā sarīkojumā uzsvēra Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale. Svētkos darbiniekus sveica arī Rēzeknes novada domes deputāte, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja Rita Žurzdina, savukārt ar jauku koncertu klātesošos iepriecināja Bērzgales pagasta pašdarbnieki.

Sociālo darbinieku diena Rēzeknes novadā pirmoreiz tika atzīmēta pirms diviem gadiem, toreiz sociālie darbinieki pulcējās Ūdenstūrisma attīstības centrā “Bāka”, savukārt pagājušajā gadā svētku svinēšana izpalika Zolitūdes traģēdijas dēļ.

 

 

Anna Rancāne
Autores foto

Sociālie darbinieki Bērzgales kultūras nama zālēUzstājas Bērzgales pagasta folkloras kopaSociālos darbiniekus sveic -(no kreisās) Silvija Strankale un Rita Žurzdina Dzied mazie bērzgalieši (vadītāja Guntra Kuzmina)Netradicionālo deju ansamblisKamolā tinēja - dzied bērzgaliešiSvētku dalībnieki

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0