Rēzeknes novada iedzīvotāji čakli piedalījās Lielajā Talkā

Publicēts 27.04.2015

Kaut arī 25. aprīlī Rēzeknes novadā risinājās daudz dažādu pasākumu, arī Lielajā Talkā novada iedzīvotāji piedalījās itin čakli. Kā informēja Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, talkā piedalījās 2161 talkotājs, sakopjot novada teritoriju, tika savākti 5500 maisi ar atkritumiem. Rēzeknes novads Talkas dienā ir kļuvis sakoptāks, un atliek vienīgi cerēt, ka tas liks padomāt arī tiem, kuri bezatbildīgi izmet savus atkritumus tam neparedzētā vietā. Talkas devīze šogad bija Raiņa vārdi – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, kas nozīmēja ne tikai sakārtot un tīrīt, bet arī izveidot kaut ko jaunu, vēl nebijušu.

Ar laba vēlējumiem pirms Lielās Talkas sava pagasta iedzīvotājus uzrunāja Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Muravskis. Jaunu ideju un darba spara pārņemti, vairāk nekā 60 stoļerovieši pavadīja šo dienu, lai sakopšanas un labiekārtošanas darbos iezīmētu šī gada lozungu „Pastāvēs kas pārvērtīsies!”. Lielās talkas dienā aktīvu dalību pensionāri ņēma Stoļerovas kapu un piemiņas vietu sakopšanā, gan pašvaldības centrā, gan ārpus centra teritorijām, vecāki ar bērniem savāca gružus un papīrus no grāvju, ceļu malām un vietējo autobusu pieturu vietām, Rēznas pamatskolas direktora Anatolija Kozlovska vadīti, darbinieki papildināja puķu stādu dobes un spodrināja pirmsskolas bērnu spēļu laukumiņu. Pagasta jaunieši iestādīja 16 kalnu priedes „Pumilio”, tā izveidojot jaunu vides stūrīti pie nesen atvērtā Saieta nama. Darba beigās bija liels gandarījums, arī paši jaunieši atzina to, ka „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”. Visus talciniekus lutināja siltais, pavasarīgais laiks, degsme padarīt vairāk un talkas noslēgumā kopīgas pusdienas „Pie Lielā zupas katla”, pastāstīja Stoļerovas Saieta nama vadītāja Dzintra Gribuste.

Savukārt Pušas pagasta pārvaldē talkoja 23 cilvēki. “Savācām 32 maisus atkritumu, pļavā iestiga traktors ar maisiem, palīdzējām vilkt.Gāja jautri!,” – pastāstīja Pušas pagasta pārstāve Anna Beitāne.

Ozolaines pagastā tika sakopta pagasta apkārtne, pagasta kapsētas un labiekārtots Ritiņu pagalms – uzstādīti soliņu un iekārtotas puķudobes, informēja pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs. Talkas noslēgumā tika apbalvoti putnubūrīšu konkursa uzvarētāji.

Dricānu pagastā šogad piedalījās varen liels talcinieku skaits- 160, īpaši aktīvi bija Dricānu vidusskolas audzēkņi. Katrai klasei bija ieplānota sava teritorija, kura jāuzkopj. Kaut arī tika savākti daudzi atkritumu maisi, prieks par tīrajām ceļmalām un pieturvietām bija liels. Skolēniem būs iespēja aizdomāties, pirms atbrīvoties no tukšās čipsu pakas vai konfekšu papīra ceļmalā. Pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar vietējiem aktīvākajiem iedzīvotājiem iestādīja vairākus desmitus košumkrūmu un kociņu pagasta centrā. Pilcenes ciema iedzīvotāji talkoja Sološnieku ezera pussalā. Tika dedzināti zari, vākti atkritumi, par kuriem bija “parūpējušies” pagājušās vasaras atpūtnieki. Ar cilvēku nekārtībām vēl var tikt galā, bet ko lai dara ar bebru izdomu, kuriem šķiet, ka ūdens tuvumā augošiem kokiem ir jābūt horizontālā stāvoklī? Kopējā talkas bilance Dricānos – 160 talcinieku, 150 maisu atkritumu, neizmērojams prieks par paveikto un kopā būšanu, — pastāstīja Dricānu pagasta talkas koordinatore Genovefa Jonāne.

Maltas pagastā Lielās talkas dienā ciema sakopšanas darbos piedalījās diezgan daudz iedzīvotāju. Aktīvi darbojās mazie dalībnieki no pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kā arī pagasta iestāžu darbinieki un vietējie iedzīvotāji. Kopējais skaits bija 120 talkotāji. Savākti 250 atkritumu maisi. Tika sakopta teritorija pie Sauļiku ezera no Viļānu ielas puses, ceļa malas Andrupenes ielā, kā arī teritorijas pie pagasta iestādēm, ziņoja Maltas pagasta pārvaldes projektu koordinatore Jeļena Dobrecova.

Bērzgales pagastā talkā piedalījās 87 dalībnieki, no tiem 34 bērni. Atsevišķi darbojās 16 mednieku kolektīva ”Āpši” biedri sadarbībā ar Bērzgales PP. Talcinieki sakopa pussalu ar estrādi, kārtoja ciema teritoriju. Bērni skolotāju pavadībā vāca atkritumus gar ceļu malām. Mednieki savāca atkritumus stihiski izveidotajās izgāztuvēs.
Lielākais mednieku guvums ir tas, ka divu izgāztuvju veidotāju (īpašnieku) vārdi tika izrakti no atkritumu maisiem. Viens no viņiem tika sazvanīts, atzinās nodarījumā un apsolījās savus atkritumus savākt. Par otra ”darbiem” tika izsaukta policija un sastādīts protokols. Talkas noslēgumā visi talcinieki pulcējās pussaliņā uz kopīgu pusdienošanu, kurā tika baudīta uz ugunskura vārīta meža gaļas zupa, pastāstīja Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis.

Ilzeskalna pagasta Lielās talkas koordinatore Anna Kūkoja: “Lielajā sestdienas talkā Ilzeskalna pagasta ļaudis sakopa vairākas pagasta iedzīvotājiem svarīgas un nozīmīgas vietas. Tika savākti atkritumi pie pagasta sabiedriskajām peldvietām, sakopts meža ceļš, kur ir izveidota treniņu trase skrējējiem un nūjotājiem. Gatavojoties piemiņas zīmes uzstādīšanai, daudz paveikts “Vecgailumos” pie pasaulslavenā fotomākslinieka Jāņa Gleizda dzimtās mājas vietas sakārtošanas. Tika izzāģēti un aizvesti vecie, laika bojātie koki, savākti atkritumi, sadedzināti zari un pērnās lapas. Talkā piedalījās 37 čaklie darboņi. Atkritumi gar valsts un pagasta ceļiem tika vākti jau nedēļu iepriekš, gatavojoties talkai. Ir prieks par vietējo cilvēku atsaucību un atbalstu, bet apbēdina nevīžība un bezatbildība, kuras dēļ katru gadu no jauna gan ceļmalās, gan pie sabiedriskajām peldvietām un mežmalās “izaug ” jauni atkritumu kalni… . Talkas noslēgumā visus gaidīja sātīgas pusdienas.

Audriņu pagastā Talka sākās jau 8:00 no rīta, kad pagastā ieradās ekskavators, lai paveiktu lielākos zemes darbus. Talcinieki pulcējās 9:00 pie pagasta ēkas un sadalījās grupās. Šogad Audriņos tika sakopta piemiņas vieta Piemiņas ielas galā – tika nozāģēti pāraugušie krūmi un izveidots grants celiņš, kā arī attīrīta no krūmiem Audriņu traģēdijas upura Lavrentija Glušņeva piemiņas vieta. Audriņu ciemā talkā piedalījās 30 talcinieki. Pēc talkas visi piedalījās kopīgās pusdienās, kuras sarūpēja kluba vadītāja Tamāra Smirnova ar savām saimniecēm.
Audriņu pamatskolā talkā piedalījās 83 cilvēki. Direktore Liāna Teirumnieka, skolotājas, skolēni un skolas tehniskie darbinieki sakārtoja skolas teritoriju – grāba sausās lapas, dedzināja nogrieztos krūmus, izzāģēja sausos zarus skaistajā skolas ābeļdārzā un vāca atkritumus. Pēc talkas kopīgās talkas pusdienas tika ieturētas pie ugunskura.
Krupu (Mežāru) ciemā talcinieki pulcējās 10:00. Piecpadsmit talcinieki un pagasta pārvaldes vadītājs ar ekskavatora un smago auto palīdzību strādāja līdz pat 19:00 vakarā, lai sakoptu bijušās atkritumu izgāztuves teritoriju. Tika izvesti 100 kub.m atkritumu ar kopējo svaru 31860 kilogrami. Nolīdzinātajā bijušās izgāztuves teritorijā tika nolemts stādīt kopējo mājas dārzu. Arī uz šejieni no pagasta centra tika atvesta karsta tēja un sviestmaizes.
Mazajā Puderovā gar Mazās Puderovas ceļu talku rīkoja māju “Oškalni” saimniece ar vīru. Divatā abi talcinieki savāca 55 maisus ar atkritumiem, kas ir savdabīgs šī gada rekords.
Lielajā Puderovā ceļa malu uzkopa Vija Bule ar saviem un Boičenko ģimenes bērniem. Paldies viņai par iniciatīvu un vēlmi rādīt priekšzīmi jaunajai paaudzei! Šeit tika piepildīti 5 talkas maisi.
Gorškovu ģimene, Marina Jačeikina, Iluta Terehoviča un vairāki citi talcinieki ne tikai piedalījās kopējā talkā, bet arī sakopa savu māju apkārtni un savāca ceļmalā atrastos atkritumus. Paldies visiem talciniekiem, kas šogad padarīja mūsu pagasta terotoriju skaistāku!
Kopā Audriņu pagastā šogad talkoja 135 cilvēki. Tika sakoptas vietas, kuras turpmāk priecēs visus pagasta iedzīvotājus. Plecu pie pleca strādāja gan pagasta pārvaldes darbinieki, gan iedzīvotāji. Prieks par padarīto darbu ir visiem, — pavēstīja Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Bindemanis.

Kaunatas pagastā divās dienās, 24. un 25, aprīlī talkoja 296 iedzīvotāji, informēja janīna Kairiša, tika sakopta Kaunatas Tautas nama, baznīcas,vidusskolas piegulošā teritorija, Kaunatas pagasta Barku kapu apkārtnes teritorija un Jaunslobodas ciema piemiņas vieta, Kaunatas pagasta Veresovkas kapu apkārtējā teritorija,ceļa posms Dubuļi – Lielais Liepukalns, autoceļa Rēzekne-Dagda posms Dubuļu ciema apkaimē – aptuveni 2 km garumā, Rēzeknes upes piekraste pie Kaunatas tilta, ceļa malas posmā Kaunata – Kaunatas krustojums.

25. aprīlī Lielajā talkas dienā Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji čakli rosījās, lai sakoptu teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām, individuālajām mājām un to apkārtnē. Rehabilitācijas centrs „Oāze” kopa skolas ēkas apkārtni un augļu dārzu. Mākoņkalna pagasta pārvaldes darbinieki sakopa Mākoņkalnu un tā apkārtni. Lielajā talkā piedalījās gan pieaugušie, gan mazie čakli palīdzēja talkot. Arī pirmsskolas izglītības darbinieki, bērni un viņu vecāki piedalījās talkā. Tika lasīti atkritumi ceļa malās, gar ezera krastu, sausie zari bērzu alejā. Kā katru gadu pagasta iedzīvotājiem tika nodrošināts bezmaksas transports atkritumu aizvešanai, pastāstīja talkas koordinatore Lilita Kudrjavceva.

Šogad Rikavas pagastā talka noritēja pie pagasta administratīvās ēkas, pirmsskolas izglītības iestādes, daudzstāvu mājas pagalmos. Tika vāktas ceļmalas. Pie administratīvās ēkas tika atjaunots zāliens, ravētas puķudobes, kā arī sagatavota zeme jaunam košumdārzam. Pie Rikavas PII tika kopta apkārtne un sagatavota zeme apzaļumošanas darbiem.
Savukārt pie daudzstāvu mājām pirmie talkot atsaucās bērni. Viņiem piepulcējās jaunieši un pieaugušie. Darba pietika visiem. Darbi ritēja pilnā sparā. Pagalmos bērni vāca atkritumus, pieaugušie kopa puķu dobes.
Vislielākā rosība norisinājās bērnu rotaļu laukumā. Tur tika gan montēts, gan skrūvēts, gan rakts, gan krāsots…. Darba rezultātā laukumā tika salabots slidkalniņš, soliņi, pievestas smiltis smilšu kastei, ieraktas no norobežojuma izrautās riepas. Spilgtās krāsās skaisti nokrāsoti galdiņš, soliņi un citi rotaļu laukuma elementi. Lai celiņš gar laukumu izskatītos tīrāks, no tā tika atraktas aizaugušās malas. Prieks par paveikto darbu, atzina talkas koordinatore Lilita Tāraude.

Vērēmu pagastā Lielās talkas dienā talkā piedalījās apmēram 301 talcinieks, tika savākti 200 atkritumu maisi. Veiktie darbi Lielās Talkas dienā:
1. Sondoru ciemata labiekārtošanas darbi ( zālāja sēšana) un atkritumu savākšana;
2. Jauniešu centra J. Zvīdra ielā 3C telpu krāsošanas darbi;
3. Tūmužu ciema teritorijas kopšana, atkritumu savākšana;
4. Adamovas ezera piekrastes zonas un Adamovas ciema teritorijas kopšana;
5. Adamovas Brāļu kapu kopšana;
6. Verēmu pamatskolas teritorijas kopšana;
7. Loboržu Brāļu kapu kopšana;
8. L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas teritorijas un Iugulovas ezera piekrastes zonas kopšana;
9. Kalnu Ančupānu teritorijas (memoriāla) kopšana;
10. Vērēmu pagasta pludmales kopšana;
11. 1905. gada revolūcijas dalībnieka, ērģelnieka Jāņa Gajevska atdusas vietas (kapa) kopšana.
Talkā aktīvi darbojās Vērēmu pagasta iedzīvotāji, Vērēmu pagasta un tās struktūrvienību darbinieki(īpaši Vērēmu pagasta komunālās saimniecības darbinieki), jaunieši, L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas skolēni un darbinieki, Adamovas sanatorijas internātskolas skolēni un darbinieki, Verēmu pamatskolas skolēni un darbinieki, APSD dalībnieki, Daugavpils Universitātes darbinieki.
Talkas nobeigumā talcinieki tika aicināti uz ceptām desiņām pie brīvdabas estrādes, no Vērēmu pagasta informēja Aina Kudure.

Kā pastāstīja Sakstagala pagasta pārvaldes Lielās Talkas koordinatore Tamāra Tutina, šogad Sakstagala pagastā tika pieteikta viena talkas vieta – pagasta pārvaldei piegulošās teritorijas sakopšanai, bet kopumā talkotāji strādāja visos trīs lielākajos ciematu centros: Sakstagalā, Ciskādos un Uļjanovā, talkoja arī struktūrvienību darbinieki savās teritorijās. Kopā tika savākti 303 maisi, talkoja 68 dalībnieki. Lielākais gandarījums ir par ceļa posma Ciskādi-Sakstagals grāvmalu tīrīšanu 5,6 km garumā, te pagasta pārvaldes darbinieki savāca 56 atkritumu maisus.

Savukārt struktūrvienībā „Kantinieku pagasta pārvalde”, kopā ar talkas koordinatori Valdu Tutinu talkoja 36 cilvēki, savāca 150 maisus. Tika veikti uzkopšanas pasākumi daudzdzīvokļu māju pagalmos, autobusu pieturās, kapos un Liužas ciematā. Noslēgumā visi talcinieki mielojās ar siltu, uz ugunskura vārītu zupu.

Silmalas pagastā 25. aprīlī Lielā talka norisinājās visos četros pagasta lielciemos (Vecružina, Štikāni, Kruki, Gornica). Talkā kopumā piedalījās 48 talcinieki. Tika sakoptas apkārtnes un savākti apmēram 300 atkritumu maisi.

 

Foto: Laura Gribuste (Stoļerova), Anna Beitāne (Puša), Edgars Blinovs (Ozolaine), Genovefa Jonāne (Dricāni), Jeļena Dobrecova (Malta), Arvīds Dunskis (Bērzgale), Anna Kūkoja (Ilzeskalns),  Lilita Kudrjavceva (Mākoņkalns), Lilita Tāraude (Rikava), Tamāra Tutina (Sakstagals), Janīna Kairiša (Kaunata), Nellija Augustāne (Silmala).

Fotogalerija

Fotogalerija no Ozolaines

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0