Rēzeknes novada izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem

Publicēts 09.02.2017

Rēzeknes novada izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 1. novembrim.
Konkursa mērķis ir atbalstīt aktivitātes jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.
Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.
Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā 150,00 EUR un lielāka kā 400,00 EUR. Projekti tiek gaidīti Rēzeknes novada domes Izglītības pārvaldē līdz 1. martam plkst. 15.00 vai pa pastu līdz 27. februārim (pasta zīmogs).
Sīkāka informācija Konkursa nolikumā

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciālists

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0