Rēzeknes novada jaunatnes darbinieki piedalās studiju vizītē Portugālē

Publicēts 24.01.2018

Laika posmā no 16. – 19. janvārim Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, Silmalas pagasta dienas centra jaunatnes lietu speciāliste Snežana Suhareva un Dricānu pagasta jauniešu biedrības “LOBS” pārstāvis Jānis Jurčenko piedalījās starptautiskā jaunatnes līdzdalības veicināšanas tīkla DYPALL Network (Delevoping Youth Participation At Local Level) studiju vizītē “Youth participation in rural areas” (Jauniešu līdzdalība lauku apvidos) Portugālē, Fundao pašvaldībā.

Studiju vizītes laikā pārstāvji no Rēzeknes novada, kā arī jaunatnes jomā iesaistītie, jaunatnes darbinieki, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Portugāles, Maķedonijas, Dānijas un Itālijas savstarpēji dalījās pieredzē un izstrādāja vairākus risinājumus, kā īstenot aktīvāku jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos dažādu valstu lauku reģionos.

Otrās un noslēdzošās projekta studiju vizītes laikā tika secināts, ka ir nepieciešams pastiprināti veicināt vietējo jauniešu uzņēmējspējas, kas būtu par pamatu jauniešiem aktuālu un radošu iniciatīvu īstenošanai – sevī ietverot brīvā laika pavadīšanas, transporta un infrastruktūras nodrošinājuma, nodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespēju paplašināšanu visā Rēzeknes novada teritorijā.

Divu dienu grupu darbu rezultātā tika secināts arī tas, ka jauniešu uzņēmējspēju veicināšanai Rēzeknes novadā nepieciešams ieguldīt līdzekļus jaunatnes darbinieku – mentoru izglītošanā, kuri spētu ne tikai motivēt jauniešus,bet arī rezultatīvi sadarboties jauniešu jomas ietvaros ar lēmuma pieņēmējiem, uzņēmējiem un sabiedrību kopumā.

Programmas ietvaros tika organizēta viesošanās vietējā profesionālajā vidusskolā, jauniešu centrā un biznesa inkubatorā, pēc kā tika secināts, ka jaunatnes darbs kopumā Fundao pašvaldībā, līdzīgi kā Rēzeknes novada pašvaldībā, joprojām attīstās, jo arī portugāļu kolēģi izmantojot dažāda veida rīkus, cenšas radīt iespējas vietējiem jauniešiem, lai tie nākotnē izvēlētos nevis doties prom no mājām, bet palikt un attīstīt ne tikai savu pagastu, bet arī visu novadu kopumā.

Studiju vizīti organizēja DYPALL Network sadarbībā ar Ung Egedal pašvaldību (Dānija) un Fundao pašvaldību (Portugāle) ar ERASMUS + programmas atbalstu.

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists

IMG_0852 IMG_0938 IMG_0950

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0