Rēzeknes novada jaunatnes Gada balva

Publicēts 30.01.2018

Lai izceltu un godinātu tos Rēzeknes novada pozitīvos piemērus – jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2017. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”.

Labākos un aktīvākos ir iespēja pieteikt kādā no astoņām nominācijām:

GADA SKOLĒNS

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS

GADA JAUNAIS SPORTISTS

GADA JAUNAIS MĀKSLINIEKS

GADA JAUNATNES DARBINIEKS

JAUNATNEI DRAUDZĪGĀKĀ PAGASTA PĀRVALDE

GADA JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJA

GADA AKTĪVĀKAIS JAUNATNES PAGASTS

Rēzeknes novada gada balvas nominācijām var tikt pieteikts jebkurš Rēzeknes novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem vai jauniešu organizācija.

Nominācijā „Gada jaunatnes darbinieks” var pieteikt novada pagastu jauniešu centru vadītājus, jaunatnes darbiniekus un jaunatnes lietu speciālistus, kas ir snieguši atbalstu jauniešiem iniciatīvu realizēšanā, savukārt nominācijā “Jaunatnei draudzīgākā pagasta pārvalde”, var pieteikt kādu no 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldēm, kura 2017. gadā ir palīdzējusi īstenot vietējo jauniešu idejas vai attīstīt viņu talantus un prasmes, sniedzot nepieciešamo atbalstu.

Pieteikumus nominācijām var iesniegt jebkurš Rēzeknes novada iedzīvotājs vecumā no 13 gadiem, kā arī jebkura Rēzeknes novada juridiska persona, t.sk., pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Pieteikumi Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas nominācijām jāiesniedz līdz 7. februārim.

Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas svinīgā ceremonija notiks 23. februārī, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā.

Sīkāku informāciju par Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvu un pieteikuma anketas nominācijām skatīt NOLIKUMĀ.

Jaunatnes_gada_balva_2017_NOLIKUMS

Iepazīties ar nolikumu un saņemt pieteikuma veidlapas var arī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. kabinetā.

Jāatzīmē, ka Rēzeknes novada jaunatnes gada balva norisināsies jau otro reizi. Pagājušogad aizsākoties tradīcijai astoņās nominācijās kopā tika pieteikti 46 nominanti.

Jānis Šaudiņš

Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0