Rēzeknes novada jaundzimušie saņems sudraba monētu

Publicēts 05.01.2018

Liec, Laimiņa, baltu ziedu

Mazajā rociņā -

Lai ir balta tā dzīvīte,

Kura būs jādzīvo.

Rēzeknes novads ir iesaistījies projektā ,,Simtgades bērni”, ko organizē Madonas novada Nigestes amatniecības nams.

Projekta mērķis ir dāvināt dāvanu komplektus, lai 2018. gadā dzimušie bērniņi saņemtu vērtīgu atgādinājumu par piederību šai zemei, valstij un saknēm. Jaundzimušais bērniņš saņems paliekošu, ļoti personisku dāvanu, kas būs vērtīga arī pēc daudziem gadiem- sudraba monētas tipa medaļu ozolkoka kastītē ar projekta logo un aploksni ar apsveikuma vēstuli. Dāvanu vērdiņš ir balts un spožs, un, lai tāda ir katra mīļā bērna dzīve – tīra, gaismas pilna un Dieviņa svētīta!

Rēzeknes novada pašvaldība iegādājās 130 dāvanu komplektus.  Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2015.gada 4.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 54 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā ” 9.nodaļu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 11.01.2017 lēmumu- dāvanu komplektus  jaundzimušajiem saņems vecāki, ja bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratīvā teritorijā un vismaz viens no bērna vecākiem ir deklarēts Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

Lai kuplo Rēzeknes novads diženumā, daudzskaitlībā un laimībā!

Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marija Deksne

Diānas Seleckas foto

Capture2 Capture1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0