Rēzeknes novada jaunieši apguva medijpratību un kritisko domāšanu

Publicēts 02.04.2020

Pērnā gada oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) aizsākās Britu Padomes Latvijā, Stokholmas Ekonomikas augstskolas, Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atbalstīts projekts jauniešiem “Viedokļu līderu skola”. Projektā piedalījās 35 jaunieši vecumā no 11 līdz 19 gadiem, lai mācītos paust viedokli, diskutēt, fotografēt, filmēt, montēt. Jaunieši pulcējās RTA un piecu pieredzējuši pasniedzēju vadībā mācījās šīs prasmes. Katrā nodarbībā tika sniegti teorētiskie pamati, lai vēlāk jaunieši paši varētu strādāt pie tiem darbiem, kas pašiem patīk visvairāk. Projekta idejas autore- Inta Rimšāne stāsta, ka doma par šādu projektu bija jau sen: ”Strādājot Rēzeknes novada pašvaldībā un organizējot dažādus pasākumus, ievērojām, ka mūsu jauniešiem ir daudz jaunu un aizrautīgu ideju, bet pietrūkst prasmju un iespēju šīs idejas pamatot, izklāstīt citiem un līdz ar to iegūt sev sekotājus. Jebkurai idejai vajadzīgs rosinātājs, jeb iniciators, bet, ja nebūs sekotāju, ideja vienkārši izkūpēs gaisā.

Projekts sapulcināja lielisku komandu, kas ir ne tikai savas jomas speciālisti, bet arī pedagogi- – komunikācijas pasniedzēja Sandra Murinska, žurnāliste Diāna Selecka, fotogrāfs Eduards Medvedevs, video operators Māris Justs. Mēs sapratām, ka varam palīdzēt jauniešiem argumentēti izteikt savu viedokli un sagatavot to publicēšanai dažādos medijos- sociālajos tīklos, radio, televīzijā.”

Pusgads aizritējis nemanot, kopā ar skolas audzēkņiem daudz mācījās arī paši pedagogi. Fotogrāfs Eduards Medvedevs stāsta, ka mūsdienu jauniešiem brīžiem trūkst pacietības: ” Mēs mācījāmies darot, nevis klausoties kaut kādu garlaicīgu lekciju. Jaunieši pieraduši visu darīt ātri, ja rezultāts nav sasniedzams uzreiz, viņiem ļoti bieži zūd interese iesākto turpināt. Mums bija liels izaicinājums strādāt ar jauniešiem un izdomāt viņiem uzdevumus, kuros būtu ātri sasniedzams rezultāts, taču arī atgādināt, ka ne viss šajā dzīvē ir dabūjams uzreiz.”

Projektā iesaistījušies ļoti dažādi jaunieši, daži ieradās jau ļoti motivēti un strādāt griboši, citiem interesantākais bija komunikācija ar vienaudžiem. Līga Runčis mācās Maltas vidusskolā, un nākotnē, tāpat kā brālis, populārais grupas “Borowa MC” solists Aigars Runčis, vēlas studēt komunikācijas zinātni Latvijas Universitātē. Līga atzīst, ka dalība projektā viņai ir ļoti interesanta: “Man jau sen interesē žurnālistika, komunikācija, projektā es pilnveidoju savas esošās prasmes un ieguvu jaunas zināšanas, jaunus draugus. Komunikācija ir jāmācās, arī es sākumā biju ļoti kautrīga, man bija grūti runāt ar cilvēkiem, bet pateicoties savam brālim, kurš mani iesaistīja dažādos pasākumos, un, protams, projektam, esmu kļuvusi daudz atvērtāka un spēju komunicēt un izteikt viedokli.”

Nadežda Kuzņecova mācās Verēmu pamatskolā, pulciņā darbojās, lai iegūtu informāciju par žurnālistikas jomu:” Iemācījos filmēt un montēt video, apguvu fotografēšanas principus.

Augusi mana prasme medijpratībā, pirms dalības projektā ticēju visam, ko lasīju, bet tagad es zinu, ka ne visai pieejamajai informācijai var uzticēties. Man noderēs projekta laikā iegūtās prasmes, lai veiksmīgāk komunicētu ar citiem un kritiskāk analizētu pieejamo informāciju.”

Jāņa Andra un Valtera Viestura Kačkānu mamma Meldra Gailāne savu dēlu dalību projektā “Viedokļu līderu skola” vērtē atzinīgi: ”Man ļoti patīk. šādus projektus vajadzētu vairāk, jo tā ir iespēja bērniem radoši darboties, vienlaikus uzzinot interesantas lietas un tās izmēģinot praksē. Bērni ir iemācījušies veidot video, atlasīt un izvērtēt informāciju, sadarboties, izdomāt scenārijus. Prot izvērtēt savas iespējas. Ir uzlabojusies diskutēšanas prasme, radusies pārliecība par sevi vairāk radusies, drošāki ir palikuši. Paldies jums visiem par šo projektu! Tas noteikti ir jāturpina!”

Pēdējā projekta nodarbība un izlaidums tika plānota 28. martā, taču ārkārtas situācijas dēļ to nācās organizēt video formātā. Skolēni sertifikātus par “Viedokļu līderu skolas” pabeigšanu saņems savās skolās pēc ārkārtas situācijas beigām.

Diāna Selecka

Projekta pedagogs

Projekta laikā izstrādātās darba lapas

Videomateriāls par projektu

mediji6 mediji5 mediji4 mediji3 mediji2 mediji1mediji7

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0