Rēzeknes novada jauniešu un deputātu neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”

Publicēts 25.02.2016

18. februārī Lūznavas muižā, neoficiālā gaisotnē pie kafijas, tējas un uzkodām, notika neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā piedalījās Rēzeknes novada jaunieši, jaunatnes lietu koordinatori un Rēzeknes novada domes deputāti.

Diskusijas mērķis bija veicināt Rēzeknes novada jauniešu, Rēzeknes novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu.

Neformālā gaisotnē tika pārrunātas aktuālākās jauniešu problēmas Rēzeknes novadā, kā arī tika spriests par to, kā veicināt Rēzeknes novada jauniešu līdzdalību pašvaldības sabiedriskajos procesos un jaunatnes politikas stratēģijas izveidē.

Pasākumā piedalījās Vidusskolēni no 4 pagastiem- 4 pārstāvji no Maltas vidusskolas, 3 pārstāvji no Tiskādu vidusskolas, 4 pārstāvji no Kaunatas vidusskolas un 4- no Dricānu vidusskolas. Vēl vairāk pagastus pārstāvēja jaunatnes darbinieki – atbraucot no Verēmu, Ozolmuižas, Pušas, Gaigalavas, Kaunatas, Maltas un Feimaņu pagastiem. Pasākumu apmeklēja arī jaunais uzņēmējs Boriss Varlamovs no Silmalas pagasta. No Rēzeknes novada domes deputātiem neformālo tikšanos apmeklēja Staņislavs Šķesters, Elvīra Pizāne, Rita Žurzdina, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere un Guntis Rasims.

Diskusijas norisi vadīja Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne, kura politiķu, speciālistu un skolēnu tikšanos meistarīgi iesāka ar dažādiem komandas saliedēšanas uzdevumiem. Visas iesaistītās puses guva pozitīvas emocijas un iespēju vienam otru iepazīt mazliet tuvāk, aprunāties, lai pēc tam kopīgi sēstos pie diskusiju galdiem un “ķertos” pie svarīgo jautājumu risināšanas. Diskusijas ietvaros tika izrunātas vairākas tēmas jeb problēmjautājumi un jaunieši, sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālistiem un novada domes deputātiem, dalījās kopīgā pieredzē, viedokļos, savos redzējumos, priekšstatos un vēlmēs, kā rezultātā radās ļoti daudz vērtīgas idejas gan jauniešiem, gan jaunatnes lietu speciālistiem, gan pašiem deputātiem.

Diskusijās tika pārrunātas sekojošas tēmas, kuru spēcīgākie priekšlikumi ir norādīti iekavās blakus:

• Jauniešu saturīga brīvā laika, aktīvās atpūtas iespējas Rēzeknes novadā (Tika ierosināts pagastos izveidot savas teātra, sporta nodarbības, sporta trases, kas ļautu jauniešiem jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku, kā arī tika ierosināts pagastos organizēt “ēnu dienas”, kas ļautu jauniešiem iepazīties ar dažādu uzņēmumu darbu klātienē, veidojot priekšstatu par nākotnes profesiju izvēli).

• Rēzeknes novada “motivējoša atbalsta sistēma” jauniešiem (Tika ierosināts paplašināt jauniešiem pieejamo profesiju klāstu novadā, piemēram, vasaras darbu ietvaros; nodrošināt bezmaksas konsultācijas uzņēmējdarbības un grāmatvedības jautājumos jauniešiem, kuri plāno uzsākt savu biznesu).

• Jauniešu informācijas pieejamības iespējas Rēzeknes novadā (Tika ierosināta Rēzeknes novada jauniešu kopējās lapas izveide facebook sociālajā tīklā par aktuālākajiem pasākumiem un notikumiem jaunatnes jomā, kā arī atsevišķas jauniešu sadaļas izveide pagastu pārvalžu mājaslapās).

• Jauniešu un jauniešu NVO līdzdalība Rēzeknes novada domes lēmumu pieņemšanas un citos sabiedriskajos procesos (Vienotas jauniešu centru un skolēnu pašpārvaldes sadarbošanās izveide, diskusiju foruma izveide jauniešu problēmu risināšanai).

• Rēzeknes novads – interesants tūrisma galamērķis arī jauniešiem (Šajā sakarā jauniešiem radās ļoti daudzas oriģinālas, arī Latgales pusē vēl neīstenotas idejas, kuru skaitā bija orientēšanās trašu izveide, stipro skrējiena organizēšana novadā teritorijā, velosipēdu nomas punkta izveide u.d.c.)

• Jauniešu brīvprātīgā darba, vasaras darba, nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespējas Rēzeknes novadā (Jaunieši paši dalījās savās vēlmēs par to, kādu darbu veikšanā viņi labprāt iesaistītos vasaras mēnešos- pagasta teritorijas sakopšana, pagastu apzaļumošanas pasākumi, pieredzes stāstu vakari, pagasta informācijas centru izveide, līdzdarbojoties jauniešiem u.d.c.)

Pasākuma beigās vārds tika dots jaunietim un jaunajam uzņēmējam Borisam Varlamovam, kas dalījās savā pieredzē par jauna biznesa uzsākšanu, par to- kā viņš nonāca no oriģinālas idejas līdz sava uzņēmuma izveidei un, protams, par pašu unikālo produktu- “Melno ķiploku”, kas ir ekskluzīva delikatese un garšviela, ko mūsu pusē neviens vēl neražo, līdz ar to Borisam ir visas iespējas attīstībai unikālā nozarē. Tas jauniešiem kalpoja kā labs piemērs un iedvesmas avots nebaidīties iet pretī saviem mērķiem un īstenot savas idejas dzīvē!

Savukārt William Stiger no Vācijas dalījās ar savu brīvprātīgā darba pieredzi Rēzeknē, uzsverot, ka brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un gūt pirmo darba pieredzi.

Iveta Balčūne informēja un aicināja jauniešus izmantot iespēju un pieteikties brīvprātīgajam darbam Lūznavas muižā. Brīvprātīgie palīgi ir nepieciešami kultūras pasākumu nodrošināšanā, kā arī lielos brīvdabas pasākumos, piemēram, Dabas koncertzālē 18.06.2016., MŪZdienu festivālā jūlijā u.c. Tāpat jauniešiem ir iespēja brīvlaika periodā nopelnīt kabatas naudu, piedāvājot savus radošos pakalpojumus ekskursiju grupām. Jaunieši aicināti veidot īpašas orientēšanās un vidi izzinošas takas, aktīvās virvju trases, nakts pārgājienus parka teritorijā. Ir izskanējis pieprasījums arī organizēt aktīvas un radošas bērnu dzimšanas dienas “ballītes”. Tādējādi Rēzeknes novada jaunieši jau skolas laikā var gūt savu pirmo uzņēmējdarbības pieredzi un, iespējams, arī saprast, kas padodas un kurā jomā uzsākt studijas. Jaunieši tiek aicināti izrādīt iniciatīvu un rakstīt uz e-pastu: muiza@luznava.lv.

Ja kaut viens priekšlikums, kas izskanēja “Kafijā ar politiķiem”, tiks īstenots – tas būs patiesais diskusijas rezultāts un arī garantija tam, ka jaunieši ticēs efektīvai līdzdalībai Rēzeknes novada pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos!

DSC_0016DSC_0006DSC_0005DSC_0014DSC_0008DSC_0976 DSC_0975DSC_0974DSC_0978 DSC_0977DSC_0988DSC_0987 DSC_0986DSC_0983DSC_0981 DSC_0979DSC_0037DSC_0032 DSC_0028DSC_0026DSC_0044 DSC_0045DSC_0050DSC_0051 DSC_0052DSC_0054DSC_0078DSC_0155DSC_0154DSC_0131 DSC_0123DSC_0110DSC_0107 DSC_0105DSC_0102DSC_0101 DSC_0098DSC_0092DSC_0021 DSC_0018DSC_0036DSC_0035 DSC_1001DSC_0998DSC_0997 DSC_0996DSC_0995DSC_0991 DSC_0224DSC_0229DSC_0196 DSC_0218DSC_0211DSC_0208DSC_0992

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0