Rēzeknes novada kultūras iestādes atsāk darbību, ievērojot sanitāro protokolu prasības

Publicēts 14.05.2020

Ir atsākuši darbu klātienē Rēzeknes novada kultūras/tautas nami un bibliotēkas, savus apmeklētājus sāks uzņemt arī novada muzeji. Maltas vēstures muzejs tiks atvērts apmeklētājiem 18. maijā, Franča Trasuna muzejs ”Kolnasāta” – 20. maijā, Bērzgales pagasta Antona Rupaiņa muzejs – 1. jūnijā.

Kultūras iestāžu darbību pēc 2020. gada 12. maija reglamentē prasību kopums jeb tā dēvētie sanitārie protokoli, kurus sagatavoja Kultūras ministrija. Sanitāro protokolu normas stājas spēkā 13. maijā pēc publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.

Kultūras norišu vietas, tostarp kultūras nami, bibliotēkas, muzeji darbību uzsāk, kolīdz ir pilnībā sagatavojušies ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām.

Galvenās prasības, kas jāievēro kultūras pasākumu rīkošanā, bibliotēku un muzeju apmeklēšanā:

• jānodrošina, ka norišu vietā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 personas, vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viens apmeklētājs uz 4m2, ievērojot 2 metru distancēšanos;

• pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas;

• telpās, tai skaitā tualetes telpās, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu.

• Apmeklētājiem nepieciešams ievērot prasību, ka ja ir slimības simptomi vai noteikts pienākums ievērot pašizolāciju/mājas karantīnu, neapmeklēt iestādes.

Amatiermākslas kolektīviem klātienes mēģinājumi nav atļauti!

Ar sanitārajiem protokoliem, kas šobrīd izstrādāti sociālās distancēšanās nodrošināšanai muzejos, bibliotēkās, kultūras norišu vietās, kā arī publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, aicinām iepazīties Kultūras ministrijas tīmekļvietnē https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/kulturas-iestades-atsaks-darbibu-ieverojot-sanitaro-protokolu-prasibas-5161

 

Ināra Pleikšne,
Rēzeknes novada Kultūras nodaļas vadītāja

kultur

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0