Rēzeknes novada ļaudis Latvijas Republikas simto dzimšanas dienu svinēs Latgales vēstniecībā GORS

Publicēts 14.11.2018

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, svinīgā sarīkojumā 17. novembrī Latgales vēstniecības GORS lielajā zālē Rēzeknē novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts. To šogad par īpašiem nopelniem Rēzeknes novada attīstībā saņems 20 iedzīvotāji, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai. Lai pasvītrotu šīs jubilejas nozīmību, šogad tiks īpaši sumināti novadnieki, kas aktīvi piedalījās valsts tapšanā un veidošanā, tostarp Latvijas Tautas frontes un 1991. gada barikāžu dalībnieki, kā arī tie, kuri šobrīd sniedz nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības, izglītības, kultūras u.c. jomās.
Atzinības rakstu saņems pensionēta skolotāja, sabiedriskā darbiniece Anna Babre, pensionārs, zemnieks Ernests Klīdzējs, ārsts, grupas “Helsinki-86” dalībnieks, viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem Juris Galerijs Vidiņš, Dricānu pagasta zemnieks Andris Eriņš, Stružānu pagasta pensionāre Zinaīda Deksne, Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona Veterānu apvienības priekšnieks Antons Cauņa, Latvijas armijas virsnieks Staņislavs Leimanis, Bērzgales pagasta šoferis Arturs Gailums, bijušais Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājs, pagasta šoferis Juris Gailums, Kaunatas pagasta konsultatīvās padomes loceklis Arturs Baltiņš, SIA “Avikon” automobiļu, traktortehnikas vadītājs Vladislavs Tarvids, Tiskādu vidusskolas laborants, elektriķis, Tiskādu vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs Viktors Šcerbakovs, Maltas bērnu un jauniešu centra vadītāja Vija Daņilova, Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un folkloras kopu vadītāja Sandra Viša, Gaigalavas pamatskolas direktore Ināra Ūsīte, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Latgales nodaļas vadītāja, vecākā eksperte ģeoinformācijas pakalpojumu attīstības jautājumos Andra Zubko- Melne, uzņēmēja, tūrisma informācijas speciāliste Ligita Harčevska, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns, akciju sabiedrības “Latvijas valsts finieris” padomes loceklis Jānis Staris, dzejniece, publiciste, aktīva sabiedriska darbiniece Anna Rancāne.
Kā parasti, pretendentus Atzinības rakstiem varēja iesniegt Rēzeknes novada pagastu pārvaldes, Rēzeknes novada domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome, kā arī pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Šogad apbalvojumiem tika pieteikti 33 Rēzeknes novada iedzīvotāji. Iesniegtos pieteikumus vērtēja ar Rēzeknes novada domes lēmumu izveidotā Apbalvošanas komisija.
Kopā ar Atzinības rakstiem tiks pasniegtas arī Latvijas Bankas kolekcijas sudraba monētas. Svinīgajā koncertā skatītājiem tiks piedāvāts ieskats Latvijas un Rēzeknes novada vēsturē, uzstāsies Rēzeknes novada pašdarbības kolektīvi, bet īpašie viesi šogad būs 2018. gada Lielās mūzikas balvas laureāte klavesīniste Ieva Saliete un grupa “Rūnas”.
Ieeja pasākumā ar ielūgumiem.
Diāna Selecka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0