Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa

Publicēts 26.01.2010

Maltas bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem Rēzeknes novada dome ievēlēja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un trīs bāriņtiesas locekļus.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Zinaīda Šilova
Telefons 64644830, 64631509
E-pasts zinaida.silova@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta pārvaldes telpās, Saules ielā 4 Gornicas ciems, Silmalas pagasts:
pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00,
trešdienās no plkst. 12.30 līdz 16.30;

Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts:
otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,
ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz 16.30;

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – Jeļena Filimonova
e-pasts: jelena.filimonova@rezeknesnovads.lv; tāl.64631509, mob.darba tāl.29110985
Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts:
pirmdienās no plkst.12:30 līdz 16:30,
trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00;

Bāriņtiesas locekle -Daina Rivča
Telefons 64644888
E-pasts: daina.rivca@rezeknesnovads.lv
Feimaņu pagasta pārvaldes telpās, Feimaņu ciems, Feimaņu pagasts.
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Otrdienās no plkst 15.00 līdz 16.30.

Bāriņtiesas locekle – Jautrīte Mežule
e-pasts: info@luznava.lv; tāl. 64607421
Lūznavas pagasta pārvaldes telpās, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts:
otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00,
ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.30. 

Bāriņtiesas locekle – Ināra Lāce
e-pasts: inara.lace@rezeknesnovads.lv; tāl. 64646045
Pušas pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 1, Pušas ciems, Pušas pagasts:
katra mēneša pirmā, trešā otrdiena, ceturtdiena no plkst.15.00 – 16.30,
katra mēneša otrā, ceturtā pirmdiena, trešdiena no plkst. 8.00 – 10.00;

Maltas bāriņtiesas nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0