Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa

Publicēts 26.01.2010

Maltas bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem Rēzeknes novada dome ievēlēja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un trīs bāriņtiesas locekļus.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Jeļena Filimonova
Telefons 64631509, mobilais 29110985
E-pasts jelena.filimonova@rezeknesnovads.lv
Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts:
pieņemšanas laiks:
otrdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00
ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz 16.30;

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – Daina Rivča
e-pasts: daina.rivca@rezeknesnovads.lv;
Silmalas pagasta pārvaldes telpās, Saules ielā 4 Gornicas ciems, Silmalas pagasts: (tel.64644830)
Pieņemšanas laiks:
otrdienās no plkst. 8:00-12:00
trešdienās no plkst. 12:30-16:30
Feimaņu pagasta pārvaldes telpās, Feimaņu ciems, Feimaņu pagasts:
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
ceturtdienās no plkst 15.00 līdz 16.30

Bāriņtiesas locekle – Jautrīte Mežule
e-pasts: info@luznava.lv; tāl. 64607421
Lūznavas pagasta pārvaldes telpās, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts:
otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00,
ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.30. 

Bāriņtiesas locekle – Ināra Lāce
e-pasts: inara.lace@rezeknesnovads.lv; tāl. 64646045
Pušas pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 1, Pušas ciems, Pušas pagasts:
katra mēneša pirmā, trešā otrdiena, ceturtdiena no plkst.15.00 – 16.30,
katra mēneša otrā, ceturtā pirmdiena, trešdiena no plkst. 8.00 – 10.00;

Maltas bāriņtiesas nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0