Rēzeknes novadā nepiemēros telpu nomas maksu komersantiem uz ārkārtējas situācijas laiku

Publicēts 06.04.2020
Rezeknes novada dome

Lai atbalstītu Rēzeknes novada uzņēmējus, Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu nepiemērot telpu nomas maksu komersantiem uz ārkārtējas situācijas laiku.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes drīkst nepiemērot pašvaldībai piederošo telpu nomas maksu tikai tiem nomniekiem – komersantiem, kuru darbību ir ietekmējusi ārkārtējās situācijas izsludināšana, tas attiecināms tikai uz ārkārtējās situācijas laiku. Lai uzņēmums saņemtu minētos atbalsta pasākumus, tam ir jāiesniedz iesniegums iznomātājam.

Telpu nomas maksu augstāk minētajiem nomniekiem nepiemēro, ja saņemts attiecīgā nomnieka argumentēts iesniegums ar lūgumu nepiemērot telpu nomas maksu. Informācija no novada uzņēmējiem liecina, ka visvairāk ārkārtējas situācijas ierobežojumi skāruši ēdināšanas, skaistumkopšanas, ražošanas uzņēmumu darbību. Noteikumi nav attiecināmi uz citu privātpersonu īpašumā esošas mantas nomu. Ja telpas tiek īrētas no privātā komersanta, tad abām pusēm par nomas maksu un citiem maksājumiem, ja tādi ir, ir jāvienojas savā starpā.

2020.gada 2.aprīlī ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”. Uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu var pretendēt tikai komersants, ja tas vienlaikus atbilst visiem kritērijiem:

1. komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019.gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 2020.gada 29.februārim;

2. komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro;

3. komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;

4. komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020.gada 29.februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Informāciju sagatavoja:

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Diāna Selecka

e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv

tel.: 64607198, 26531297

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0