Rēzeknes novada pansionāta iemītnieku radošo darbu izstāde Strūžānos

Publicēts 24.04.2017

Ikvienam cilvēkam piemīt kāds talants. Viens to mērķtiecīgi attīsta no bērnības, citam tas uzdzirkstī ik pa laikam kā vaļasprieks, vēl kāds tikai cienījamā vecumā apjauš savas radošās spējas. Izrādās, ka savi īpaši talanti piemīt arī tiem cilvēkiem, kuri mūža nogali pavada veco ļaužu pansionātā. Darbošanās rada pozitīvu aizņemtību, kā rezultātā top īsti sirdsdarbi. Gandrīz divas nedēļas Strūžānu KN bija apskatāma Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta (Strūžāni, Pilcene) iemītnieku radošo darbu izstāde.

Te varēja aplūkot brīnišķīgas gleznas, kuru autors ir Aivars Kise. Viņam ir 64 gadi, un Pilcenes pansionātā viņš uzturas no 2014. gada. Ar krāsām un otu uz audekla Aivars radījis īstus meistardarbus – gan dabas ainavas, gan portretus un pašportretus.

Acis priecēja Jurija Vjalkina (77 gadi) no kartona un citām sadzīves lietiņām veidotie dažādu ēku maketi, kas savā izskatā ļoti pietuvināti konkrētām celtnēm. Maketos atpazīstam Pilcenes baznīcu, Puderovas vecticībnieku lūgšanu namu, Pilcenes pansionātu u.c. ēkas.

Emīlija Golubova (69 gadi) izstādei bija piedāvājusi savus rokdarbus – ļoti skaistus adītus cimdus un zeķes. Jolanta Lāce (44 gadi), kura par invalīdi kļuvusi bērnu cerebrālās triekas dēļ, savu iespēju robežās aktīvi nodarbojas ar tamborēšanu. Izstādē varēja apskatīt Jolantas darinātos grīdas paklājiņus.

Liels prieks un gandarījums bija arī par citiem darbiņiem – apsveikuma kartītēm, svečturīšiem, papīra puķēm un tauriņiem, aplikācijām, no krāsainas dzijas veidotām mazām cepurītēm, kas brīnišķīgi iederas Ziemassvētku rotājumos. Darbu autori – Jevdokija Semjonova (85 gadi), Veneranda Krūmiņa (79 gadi) un Emīlija Goluba (69 gadi).

Uz izstādi bija atvests arī liels sienas dekors, kas darināts no koka zariņiem un vilnas kamolīšiem. Dekora veidošanā piedalījās vesela komanda – Emīlija Goluba, Vija Stolere (52 gadi), Irina Šņukute (56 gadi), Agnese Migliniece (25 gadi), Angela Kluše (77 gadi), Antons Veikšāns (81 gads), Arvidas Misjunas (64 gadi), Vasīlijs Volkovs (25 gadi) un Valentīns Klimons (59 gadi).

Uz izstādes atklāšanu tika aicināti ciemata iedzīvotāji un paši darbu autori. Sakot siltus pateicības vārdus par uzdrīkstēšanos un prieka dāvināšanu citiem, klātesošos uzrunāja Stružānu pagasta pārvaldes pārstāve Silvija Igaune. Kultūras nama darbinieces Sarmīte Stepiņa un Leokādija Razgale pasniedza izstādes autoriem ziedus.

Arī paši autori bija ļoti gandarīti par iespēju parādīt citiem savus darinājumus un labprāt dalījās to tapšanas stāstos. Ne mazāk svarīgi šiem cilvēkiem bija tas, ka tika uzklausīti arī viņu dzīvesstāsti – brīžiem skarbi, nežēlīgi, sarežģīti, tai pašā laikā bezgala interesanti. Lai arī daļa no mūža viņiem jāpavada valsts aprūpē, tomēr šiem cilvēkiem netrūkst optimisma un ticības labajam, apziņas, ka viņu veikums rada dvēseles prieku daudziem cilvēkiem.

Paldies par atsaucību un sadarbību Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vadībai – Ilgai Lizdikai Strūžānos un Olgai Piļkai Pilcenē, kā arī sociālajām darbiniecēm Anitai Daugulei, Marutai Pavļukai un Līgai Skutelei.

Izstādi apmeklēja pagasta iedzīvotāji, Jaunstrūžānu pamatskolas audzēkņi, KN amatierkolektīvu dalībnieki un citi interesenti.

Ja interese par veco ļaužu darinājumiem radīsies arī citos pagastos, tad sazinoties ar pansionāta vadību, izstādi noteikti iespējams organizēt novada kultūras namos, skolās utt. Lai veselība, enerģija un darbotiesgriba visiem izstādes autoriem arī turpmāk radīt brīnišķīgus sirdsdarbus, bet mums, jaunākajai paaudzei, dienas vadīt ar tādu dzīvessparu un ticību, kādas netrūkst šiem ļaudīm!

Leokādija Razgale,
Strūžānu KN vadītāja

Autores foto

IMG_7613 IMG_7614 IMG_7616 IMG_7617IMG_7605 IMG_7606 IMG_7607 IMG_7608 IMG_7610 IMG_7611 IMG_7618 IMG_7619 IMG_7620 IMG_7627 IMG_7628 IMG_7629

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0