Rēzeknes novada pārstāve piedalās starptautiskā seminārā Dānijā

Publicēts 17.09.2019

Rēzeknes novada pašvaldības ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne piedalās Baltijas jūras reģiona valstu partnerības veicināšanas seminārā “Veidojot viļņus 2019”(„Making Waves 2019”), kas no 17. līdz 19.septembrim notiek Kopenhāgenā Dānijā. Seminārs notiek Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.

Semināra „Making Waves” mērķis ir palīdzēt pašvaldībām un to padotības iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām un biedrībām no Baltijas jūras reģiona valstīm veidot kontaktus un attīstīt idejas nākotnes sadarbībai Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros. Kopš 2013.gada seminārs ik gadu norisinās kādā no Baltijas jūras reģiona valstīm. Ņemot vērā pozitīvos rezultātus un labās atsauksmes par iepriekšējiem Baltijas jūras reģiona valstu semināriem, septītais Baltijas jūras reģiona valstu kontaktu veidošanas un projektu ideju ģenerēšanas seminārs „Making Waves 2019” notiek Dānijā.

Semināra organizatori dod iespēju satikties aptuveni 50 dalībniekiem – pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem un valsts iestāžu pārstāvjiem no 8 Baltijas jūras reģiona valstīm: Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un Vācijas. Semināra galvenais uzdevums ir sekmēt starptautiskās sadarbības iespējas un padziļināt dalībnieku izpratni par Eiropas Savienības programmu „Eiropa pilsoņiem”. Lai veicinātu savstarpēju sakaru veidošanu, semināra dalībniekiem tiks dota iespēja iegūt informāciju par programmas „Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansējuma iespējām. Dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem, kā arī kopīgi ar kolēģiem darboties darba grupās, lai apspriestu sadarbības projektu idejas un uzklausīt ieteikumus projektu pieteikuma veidošanas procesā.

Luznavas_muiza foto Aleksandrs Tolopilo

Latviju bakapārstāv pieci dalībnieki, divi nevalstisko organizāciju pārstāvji un trīs pašvaldību speciālisti. Rēzeknes novada pašvaldība tika uzaicināta piedalīties seminārā, jo realizē daudzus Eiropas projektus, pastāstīja Inta Rimšāne: ”Mēs būvējam ceļus, atjaunojam degradētu vidi, mūsu lepnums ir Lūznavas muiža un Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”. Ļoti svarīgi mums ir projekti, kuros mēs pasmeļamies labās prakses piemērus no citām valstīm. Piedalījāmies projektā CRISCO- mācījāmies, kā sadzīvot ar cilvēkiem, kam ir dažāda veida barjeras integrācijai sabiedrībā, palīdzot šīs grūtības pārvarēt. Projektā Nord Plus mācamies, kā integrēt dažādos mācību priekšmetos valodas, kurās runā mūsu skolēni. Sociālie darbinieki Skandināvijas valstīs mācījās, kā strādāt ar īpašajiem bērniem, integrējot bērnus vispārējā izglītības sistēmā. Lepojamies ar digitālās mākslas projektu EUCIDA, kas Latgalei un visai Latvijai stāsta, ka eksistē ne tikai tradicionālā māksla, bet daudzas interesantas jaunas nozares, kas bagātina mūsu ikdienu.”

EKMD karogs_Lūznavas muižaProgrammas „Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Diāna Selecka
Līgas Romančukas zīmējums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0