Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā projekta vadītāju Attīstības plānošanas nodaļā darbam ar starptautiskiem projektiem izglītības jomā. Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība ekonomikā, sociālajās zinātnēs vai citā ar projektu vadīšanu saistītā jomā;
• Zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, komunikācijā, likumdošanā, grāmatvedībā, vadības zinātnēs;
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze projektu vadīšanā, ieviešanā;
• Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze starptautisku projektu ieviešanā, vērtējot vadītā projekta sarežģītību (starptautisko partneru skaits, iesaistītā mērķa grupa, projekta budžets u.c.);
• Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar izglītību saistītā jomā;
• Teicamas angļu un krievu valodas zināšanas;
• Teicamas datorlietošanas prasmes,
• Teicamas saziņas un komunikācijas prasmes;
Pretendenti noteiktajā termiņā iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā, nosūta pa pastu vai uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv (ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu”) pieteikumu un šādus dokumentus:
1) dzīves aprakstu (CV);
2) motivācijas vēstuli;
3) izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
4) atsauksmes no iepriekšējās darba vietas vai iepriekšējās darba vietas darbinieka darbības un tās rezultātu novērtējums (ja ir).
Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 19. marts līdz plkst. 16:30;
Papildus pieteikumam konkursa pretendents var iesniegt tālākizglītību apliecinošu dokumentu, kas apliecina amata pretendenta atbilstību Nolikuma 5.punktā norādītajām prasībām, kopijas. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv.
Konkursa nolikums 

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!