Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā teritorijas plānotāju

Publicēts 26.09.2018

Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā teritorijas plānotāju Attīstības plānošanas nodaļā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība arhitektūras, ainavu arhitektūras, telpiskās plānošanas, zemes ierīcības vai inženierzinātņu jomā;
 •  atbilstoša profesionālā pieredze plānošanas jomā;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
 • prasme orientēties ar teritorijas plānošanu saistītos jautājumos;
 • labas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, prasme lietot grafiskās programmas (MicroStation un/vai ArcVieW, AutoCad) tiks uzskatīta par priekšrocību) un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt, analizēt, organizēt darbus un strādāt patstāvīgi;
 • teicamas valsts valodas zināšanas.

 Galvenie pienākumi: 

 • pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentu pārzināšana, piedalīšanās dokumentu vai to grozījumu izstrādē un izstrādes koordinēšanā;
 • sagatavot atbildes, atzinumus, administratīvo aktu un uzziņu projektus par novada attīstības plānošanas dokumentiem un citiem attīstības plānošanas jautājumiem;
 • sagatavot izziņas par zemes gabalu plānoto izmantošanu un par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam, par teritorijas plānojumā noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem;
 • sniegt konsultācijas klientiem par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Papildu informācija: 

 • piedāvājam interesantu, atbildīgu darbu un sociālās garantijas;
 • darba laiks: pilna darba slodze;
 • darba veids: līgums par noteiktu darba laiku;
 • atlīdzība: 910 EUR (Bruto) mēnesī.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “Teritorijas plānotājs” lūdzam elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 14. oktobrim vai iesniegt personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā 17. kab. , Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē. Informācija uzziņām pa tālruni: 26328636, 64607197.

Datu pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009112679, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Personas datu aizsardzība.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0