Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā Zemes lietu speciālistu

Publicēts 22.02.2016

Rēzeknes novada pašvaldības( reģ Nr.90009112679) Zemes pārvaldības dienests aicina darbā Zemes lietu speciālistu. Pretendentiem ir jābūt:

  • vismaz vidējai izglītībai;
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredzei ar zemes lietu vai nekustamo īpašumu jautājumu kārtošanu pašvaldībā;
  • zināšanām par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēju tajos orientēties;
  • no pretendentiem tiek gaidīta augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas datora un darbam nepieciešamo programmu un internetresursu lietošanas prasmes;
  • amata pildīšanai atbilstošām valsts valodas zināšanām

 

Pamatdarba vieta ir Rikavas pagasta pārvalde un Nagļu pagasta pārvalde; Atalgojums EUR 240; 0.5 likmes. Plānotais amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas laiks – aptuveni 10.03.2016., bet ne vēlāk, kā 01.04.2016. Pretendentu dokumentu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 26. februāris plkst.16.30. Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Kontaktinformācija: 64622238; 64607202.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk, kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu – darba interviju un praktisko iemaņu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Amata apraksts

Pieteikuma anketa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0