Rēzeknes novada pašvaldība akceptē Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju

Publicēts 19.02.2015

Rēzeknes novada domes sēdē, 19. februārī, izskatīja un akceptēja Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju. Paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa tīkla esošo publisko dzelzceļa līniju – Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga-Krustpils-Daugavpils, Krustpils-Rēzekne, Krustpils-Jelgava un Jelgava-Tukums elektrifikāciju, rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunu dzelzceļa elektrifikācijas (maiņstrāvas) sistēmu ar spriegumu 1×25 kV vai 2×25 kV un uzbūvēt 10, 11 vai 17 vilces jaudas apakšstacijas ar tām nepieciešamo 110 kV pieslēgumu ierīkošanu no 110 – 330 kV pārvades tīkla.

Paredzēto darbību „Esošo publisko un stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” VAS “Latvijas Dzelzceļš” saista ar Latvijas un Eiropas Savienības stratēģiskajiem un ilgtermiņa mērķiem transporta sistēmas attīstībai un transporta radīto oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai, atsakoties no naftas produktu lietojuma transportlīdzekļu dzinējos. Ziņojumā norādīts, ka Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija dos pozitīvus ieguvumus Latvijas sabiedrībai. Pirmkārt, tā samazinās vides piesārņojumu, ko rada dīzeļdegvielas izmeši. Otrkārt, tā palielinās Latvijas tranzīta satiksmes nozares konkurētspēju, jo šis projekts ļauj saglabāt konkurētspējīgas cenas kravas transportam pa Latvijas dzelzceļiem uz Latvijas lielajām ostām.

Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi ir 2016. – 2022. gads.

Vairāk informācijas – Rēzeknes novada domes lēmumā.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0