Rēzeknes novada pašvaldība apkopo plūdu nodarītos postījumus

Publicēts 25.08.2017

Gandrīz divas diennaktis ilgušās spēcīgās lietavas nesušas ievērojamus postījumus Rēzeknes novadā. Izskaloti ceļi, appludināti tīrumi, mazdārziņi un pļavas, pārplūduši māju pagrabi radījuši nopietnus zaudējumus pašvaldībām un iedzīvotājiem.

Rēzeknes novada pašvaldība ir izvērtējusi vispārējo informāciju par postījumiem pašvaldības infrastruktūrai, ceļiem, dambjiem, attīrīšanas iekārtām, arvien vēl tiek apzināti milzīgie zaudējumi, kādus dabas stihija nodarījusi novada lauksaimniekiem.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs piektdien Rīgā ir ticies ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem un Vides un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu, lai pārrunātu situāciju Rēzeknes novadā sakarā ar dabas stihijas radītajiem postījumiem. Kaut arī, atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” prasībām, šobrīd nav pamata rosināt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Rēzeknes novadā, kā uzsvēra VARAM ministrs Kaspars Gerhards, tas nekādā ziņā nav šķērslis, lai pieprasītu finansējumu zaudējumu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzīga situācija izveidojās šogad Saulkrastu pašvaldībā, kur tika kompensēti vētras radītie postījumi, kaut arī netika izsludināts ārkārtas stāvoklis.

Tajā pašā laikā pašvaldība izprot smago situāciju, kāda ir izveidojusies Latgales zemniekiem, jo ir iznīcināta ne tikai šā gada raža, bet arī nodarīti postījumi, kas apdraud lauksaimniecības stāvokli turpmākajos gados. Latgales plānošanas reģiona vadība sadarbībā ar VARAM ir izstrādājusi un nosūtījusi pašvaldībām tabulu, kurā lūgts apkopot informāciju par zaudējumiem.

“Rēzeknes novada pašvaldība savas kompetences ietvaros kontrolē situāciju, kāda ir izveidojusies novadā sakarā ar plūdu radītajiem postījumiem. Sociālā dienesta darbinieki apseko sociālajam riskam pakļautos iedzīvotājus, vecos, vientuļos cilvēkus, daudzbērnu ģimenes. Lūgums iedzīvotājiem pievērst īpašu uzmanību applūdušajām kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, nelietot uzturā nevārītu ūdeni, pakļaujot briesmām savu veselību,” – uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Pēc meteoroloģiskā dienesta informācijas, ilgstošās un stiprās lietavas ir bijušas stiprākās valsts austrumos kopš meteoroloģisko novērojumu sākuma. 

Anna Rancāne,
Rēzeknes novada mājaslapas satura redaktore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0